... Ivo Roderts

Te es stāvu un citādi nevaru

sestdiena, decembris 16, 2017
Bībelē mēs varam lasīt kā Jēzus pārmet farizejiem viņu cilvēcisko tendenci pārvērst Dievu par vienkāršu objektu: ...Jūs pētījat rakstus, j...
Te es stāvu un citādi nevaru Te es stāvu un citādi nevaru Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, decembris 16, 2017 Rating: 5

Dievs apsola sākt no jauna

sestdiena, decembris 09, 2017
...Tā ir Tā Kunga žēlastība... Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība. (Raudu dz. 3:22-23...
Dievs apsola sākt no jauna Dievs apsola sākt no jauna Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, decembris 09, 2017 Rating: 5

Dievs respektē brīvību

sestdiena, decembris 02, 2017
…un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. (Jāņa 8:32) Dievs brīvību uztver nopietni. Un nekur tas nav redzams tik skaidri,...
Dievs respektē brīvību Dievs respektē brīvību Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, decembris 02, 2017 Rating: 5

Dievs ir kvēls aizsargātājs

sestdiena, novembris 25, 2017
Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. (5.Moz.30:5) Raugoties no Dieva perspektīvas, dzīvība un nāve neti...
Dievs ir kvēls aizsargātājs Dievs ir kvēls aizsargātājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 25, 2017 Rating: 5

Dievs pārvar šķiršanos

sestdiena, novembris 18, 2017
… [nekas] mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! (Rom.8:39) Ja mēs vēlamies būt vienoti ar Diev...
Dievs pārvar šķiršanos Dievs pārvar šķiršanos Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 18, 2017 Rating: 5
Dievs uzņemas atbildību par grēku Dievs uzņemas atbildību par grēku Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 11, 2017 Rating: 5

Dievs ir labākais skolotājs

sestdiena, novembris 04, 2017
“Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis…” (Mat.11:29) Labs skolotājs palīdz saviem skolniekiem mācīties no personīgiem piedzīvojum...
Dievs ir labākais skolotājs Dievs ir labākais skolotājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 04, 2017 Rating: 5

Dievs ir atjaunotājs

sestdiena, oktobris 28, 2017
“… Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” (Filip. 1:6) Tāpēc, ka Dievs zina, cik brīnišķīgs bi...
Dievs ir atjaunotājs Dievs ir atjaunotājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 28, 2017 Rating: 5

Dievs ir dodošs

sestdiena, oktobris 21, 2017
“... Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mat. 5:45) Dievs ir nedzirdēti ...
Dievs ir dodošs Dievs ir dodošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 21, 2017 Rating: 5

Dievs vēlas draudzēties

sestdiena, oktobris 14, 2017
... Es jūs esmu saucis par draugiem (Jāņa 15:15). Bībeles sākumā mēs lasām, ka pirmo piecu radīšanas dienu laikā Dievs piepildīja šo pasa...
Dievs vēlas draudzēties Dievs vēlas draudzēties Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 14, 2017 Rating: 5

Dievs ir mērķtiecīgs

sestdiena, oktobris 07, 2017
Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tā...
Dievs ir mērķtiecīgs Dievs ir mērķtiecīgs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 07, 2017 Rating: 5

Dievs ir cieši iesaistīts

sestdiena, septembris 30, 2017
...Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. (Ps.139:8) Visā vēstures gaitā pravietošana ir bijusi viena no Di...
Dievs ir cieši iesaistīts Dievs ir cieši iesaistīts Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 30, 2017 Rating: 5

Dievs ir veicinātājs

sestdiena, septembris 23, 2017
...Bet ikvienam ir dota [Svētā] Gara izpausme, lai nestu svētību... (1.Kor. 12:7) Tā kā Dieva pamatbūtība ir kalpot citiem, un Viņš vēl...
Dievs ir veicinātājs Dievs ir veicinātājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 23, 2017 Rating: 5

Dievs ir kalpojošs

sestdiena, septembris 16, 2017
… bet [Jēzus] Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, […] Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. (Filip.2:7-...
Dievs ir kalpojošs Dievs ir kalpojošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 16, 2017 Rating: 5

Dievs ir pieņemošs

sestdiena, septembris 09, 2017
Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās...
Dievs ir pieņemošs Dievs ir pieņemošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 09, 2017 Rating: 5

Dievs mīl individualitāti

sestdiena, septembris 02, 2017
... Tāpat arī jums visi galvas mati ir skaitīti... (Lūk.12:7) Skatoties dabā mums līdzās, nemaz nav tālu jāmeklē, lai atklātu, ka Dieva...
Dievs mīl individualitāti Dievs mīl individualitāti Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 02, 2017 Rating: 5

Dievs paliek, lai vai kas…

sestdiena, augusts 26, 2017
Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. (Mat.24:35) Visā zemes vēsturē ir kaut kas viens vienīgs nemainīgs – un tas ir Dievs....
Dievs paliek, lai vai kas… Dievs paliek, lai vai kas… Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 26, 2017 Rating: 5

Dievs iesaka sadraudzību

sestdiena, augusts 19, 2017
... Ikviena valsts, kurā iekšējs naids, aiziet bojā; un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids, nevar pastāvēt. (Mat.12:25) Dievs i...
Dievs iesaka sadraudzību Dievs iesaka sadraudzību Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 19, 2017 Rating: 5

Dievs ir piedodošs

sestdiena, augusts 12, 2017
Jēzus sacīja: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara…” (Lūk.23:34) Dievs ir vienmēr gatavs piedot. Stāstā par pazudušo dēlu Viņ...
Dievs ir piedodošs Dievs ir piedodošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 12, 2017 Rating: 5

Dievs ir pacietīgs

sestdiena, augusts 05, 2017
“...Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.” (Mat.19:26) Dieva pacietībai nav ierobežojumu. Nekādu. Tā ir mūžīga....
Dievs ir pacietīgs Dievs ir pacietīgs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 05, 2017 Rating: 5
ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.