Dievs ir pacietīgs

“...Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.” (Mat.19:26)
Dieva pacietībai nav ierobežojumu. Nekādu. Tā ir mūžīga. Viņa darbība mūsu dzīvē ir gan bez steigas, gan baz kavēšanās. Viņš priecājas veltīt tik daudz laika, cik būs nepieciešams, lai mūs attīrītu un pārveidotu. Šajā procesā Dievs nolaižas līdz mūsu izpratnes līmenim. Nav svarīgi, kāds ir mūsu uztveres un mācīšanās ātrums, Viņš ir Tas, kurš to paveiks, un Viņš dara to ar prieku. Ap.Pāvils nosauc Dievu par mūsu “ticības iesācēju un piepildītāju” (Ebr.12:2), atgādinot, “ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai” (Filip.1:6).

Kas attiecas uz glābšanu, mēs varam atslābt un ļaut, lai Dievs darbojas, uzticot Viņam jaunā garīgā cilvēka veidošanu mūsos. Mēs dažkārt kļūdaini iedomājamies, ka mums ir jāpaveic kāda darba daļa šajā procesā. Bet glābšana pilnībā ir Dieva ideja un Viņa darbs. Vienīgā mūsu iesaistīšanās tajā ir – atļaut Viņam darboties. Šī sadarbības daļa tad arī ir tas vienīgais komponents, ko Dievs mūsu glābšanas procesā nevar sagādāt. Viņš nespiedīs mūs sadarboties ar Viņu. Bet, kad mēs ļaujam Dievam strādāt mūsos, mūsu ticība tiek uzskatīta par taisnību (skat. Rom.4:).

Vienīgais virs Zemes, kas var Dievam traucēt Viņa darbā, lai mūs darītu perfektus, ir mūsu nevēlēšanās Viņam to atļaut darīt mūsu dzīvēs. Bet, kad mēs uzticamies Viņam, mēs esam pilnīgi, jo nav nekas, ko Dievs tad nevarētu paveikt mūsos… un Viņa darbs ir perfekts! Kad tiek savienota mūsu gatavība ļaut Dievam darboties ar Viņa pacietību – tad visas lietas ir iespējamas.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[10] Savā bezgalīgajā mīlestībā un žēlastībā Dievs Kristu, kurš grēku nepazina, mūsu dēļ padarīja par grēku, lai Viņā mūs darītu par Dieva taisnību. Svētā Gara vadīti, mēs sajūtam savus trūkumus, atzīstam savu grēcīgumu, nožēlojam pārkāpumus un izrādām ticību Jēzum kā Pestītājam un Kungam, Aizvietotājam un Piemēram. Šī glābjošā ticība rodas, pateicoties Vārda dievišķajam spēkam, un ir Dieva žēlastības dāvana. Pateicoties Kristum, mēs tiekam taisnoti, pieņemti par Dieva dēliem un meitām un atbrīvoti no grēka virskundzības. Pateicoties Svētajam Garam, mēs esam jaunpiedzimuši un svētoti; Svētais Gars atjauno mūsu prātu, ieraksta mūsu sirdī Dieva mīlestības likumu, un mēs saņemam spēku dzīvot svētu dzīvi. Paliekot Viņā, mēs kļūstam par dievišķās dabas dalībniekiem un mums ir pārliecība par pestīšanu gan tagad, gan tiesas dienā.
Dievs ir pacietīgs Dievs ir pacietīgs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 05, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.