Dievs ir pieņemošs

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. (Lūk.15:7)
Dievs pieņem mūs tieši tagad un tieši tādus, kādi mēs esam. Mums nav jāattīrās, pirms varam nākt pie Viņa. Mēs varam nākt… un Viņš saka: “Jā!” Patiesībā, kad mēs sakām Dievam: “Jā!”, mēs atklājam, ka jau pirms tam Viņš mūs ir apsteidzis ar Savu: “Jā!” Kad mēs pieņemam Viņu, mēs saprotam, ka Viņš mūs jau ir pieņēmis.

Pāvils to izsaka sekojoši: “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki…” (Rom.5:8). Ja mēs līdzīgi pazudušajam dēlam atrodamies uz ceļa, kurš ved mājup, tad atklājam, ka Dievs jau skrien mums pretī ar prieka saucieniem un atplestām rokām. Ja mēs izlemjam “iet mājās” pie Dieva, mēs varam būt pārliecināti, ka Viņš mūs pieņems, neskatoties uz to, ko esam izdarījuši, vai, cik “slikti” esam bijuši. Zaglis, kurš karājās pie krusta blakus Jēzum, to atklāja. Vienkārša atsaukšanās Svētajam Garam - un mēs attopamies Dieva apskāvienos.

Grēka bīstamība nav tajā, ka Dievs mūs beigu beigās vairs nevēlēsies pieņemt, bet gan tajā, ka mēs varam nonākt stāvoklī, kad vairs nevēlēsimies un nevarēsim atgriezties. Dieva “Jā!” nekad nekļūst par “Nē!” Viņš vienmēr ir gatavs pieņemt mūs. Un tas attiecas uz visiem. Patiesībā, ja vien Sātans būtu spējīgs atsaukties Svētajam Garam, Dievs arī viņu aicinātu atgriezties. Tas nozīmē, ka Dievam nekad nav nekādu problēmu mūs pieņemt! Visi sarežģījumi mūsu un Viņa attiecībās ir mūsu pašu izveidoti. Dievs nekad mūs neatgrūdīs. Viņš vienmēr mūs pieņem!


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[15] Ar kristību mēs parādām, ka ticam Jēzus Kristus nāvei un augšāmcelšanai, un apliecinām, ka esam miruši grēkam un esam apņēmušies dzīvot jaunu dzīvi. Tādā veidā mēs atzīstam Kristu kā Kungu un Pestītāju, kļūstam par Viņa ļaudīm un Viņa draudze mūs uzņem par draudzes locekļiem. Kristības ir simbols mūsu savienībai ar Kristu, mūsu grēku piedošanai un tam, ka uzņemam Svēto Garu. Kristības notiek, pagremdējot ūdenī, un pamatojas uz ticības apliecināšanu Jēzum un grēku nožēlas pierādījumu. Kristības notiek pēc tam, kad ir gūtas zināšanas Svētajos Rakstos un pieņemtas to mācības.
Dievs ir pieņemošs Dievs ir pieņemošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 09, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.