Dievs mīl individualitāti

... Tāpat arī jums visi galvas mati ir skaitīti... (Lūk.12:7)
Skatoties dabā mums līdzās, nemaz nav tālu jāmeklē, lai atklātu, ka Dievam patīk neaptverama, pat nevaldāma dažādība. Viņa mīlestība atklājas visā radībā, un tajā ir ļoti maz identisku lietu. Miljardiem sniegpārsliņas krīt zemē katru gadu, un no tām pat divas nav vienādas. Miljoniem un miljoniem pirkstu nospiedumu – un nav divu vienādu. Katra persona ir unikāla un īpaši radīta, katra ar savu unikālu ģenētisku kodu, tādu, kāds nav nevienam citam. Visā cilvēces vēsturē nevienam cilvēkam nav DNS, kas būtu tāds pats kā Tev… un arī cik vien cilvēce pastāvēs, Tavs specifiskais ģenētiskais kods nekad neatkārtosies. Dievs mīl oriģinalitāti. Viņš nekad neveido kopijas. Tātad, kad mēs nākam arvien tuvāk un tuvāk Dievam, mūsu unikalitātei ir jāatklājas arvien vairāk, nevis mazāk.
Tāpēc mums nevajadzētu uztraukties par dažādību mūsu baznīcās un draudzēs. Mums vajadzētu būt gataviem kalpot citiem un, esot patiesi ieinteresētiem, parādīt atzinību un cieņu tiem, kas ir ap mums. Tā vietā, lai censtos mainīt mūsu ticības māsu un brāļu dažādību, mums par to ir jāpriecājas.

Dievs mūs katru ir radījis unikālā kvalitātē, un mēs Viņu pagodinām tad, ja savā dažādībā apvienojamies kopīgam mērķim – mīlestībai. Dievs pats sevī iemieso šo principu. Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, katrs ar savu atšķirīgu lomu, ir vienoti savstarpējā mīlestībā un mīlestībā pret visu radīto. Katra Svētās Trīsvienības Persona kalpo un pagodina pārējās divas. Un mēs aptveram, ka mīlestība patiesībā savieno dažādību un nevis to izdzēš.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[14] Draudze ir viena miesa ar daudziem locekļiem, kas aicināti no visām valstīm, ciltīm, valodām un tautām. Kristū mēs esam jauns radījums; mūsu starpā nedrīkst pastāvēt nošķīrums rases, kultūras, izglītības un nacionalitātes dēļ, kā arī dalījums starp augstākiem un zemākiem sabiedrības slāņiem, bagātiem un nabagiem, vīriešiem un sievietēm. Mēs visi esam vienādi Kristū, kurš ar viena Gara palīdzību apvienojis mūs vienā sadraudzībā ar Viņu un vienam ar otru; mums ir jākalpo un jāpieņem kalpošana bez šķirošanas un iebildumiem. Pateicoties Rakstos atklātajam Jēzum Kristum, mums visiem ir viena un tā pati ticība un cerība, un mēs cilvēkiem sniedzam vienu un to pašu liecību. Šīs vienotības avots ir Trīsvienīgā Dieva vienotība, kurš pieņēmis mūs par saviem bērniem.
Dievs mīl individualitāti Dievs mīl individualitāti Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 02, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.