Dievs uzņemas atbildību par grēku

Bet tagad Viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, Sevi upurējot. (Ebr.9:26)

Viena no vissvarīgākajām vēstīm Vecās Derības svētnīcas sistēmā bija atziņa, ka lai gan Viņš nav vainīgs, Dievs uzņēmās atbildību par grēka problēmu. Svētnīca patiesībā bija ielūgums, savus grēkus izraēliešiem nest Dievam, zinot, ka tad, kad viņi tuvosies Viņam, viņiem tiks piedots. Tas arī vienmēr ir bijis Dieva mērķis, nodarbojoties ar grēka problēmu.

Tad, kad Ieva un Ādams izlēma grēkot, izdarītā izvēle tajā pat mirklī piepildīja viņu sirdis ar bailēm no Dieva. Tāpēc arī viņi aizbēga un paslēpās. Tomēr Dievs nevēlējās būt šķirts no mums. Tāpēc arī vairāk par visu citu Dievs ir darbojies tieši tā, lai samierinātu mūs ar Viņu.

Padomājiet par Kristus dzīvi un nāvi – Dievs atdeva Sevi visu, lai cilvēkiem nepieciešamā samierināšanās būtu reāla. Lai mūs patiesi pārliecinātu, Viņš upurēja visu – neko nežēlojot. Viņš pilnībā uzņēmās visas mūsu ciešanas un problēmas. Un, lai gan ne mazākā mērā Viņš nav vainojams par grēka problēmām, Dievs uzņēmās atbildību sagādāt mums risinājumu.

Pateicoties Kristus atklātajai patiesībai, mēs zinām, ka Dievs ir mūsu palīgs un ne tāls vērotājs. Mēs zinām, ka Viņš ir mūsu draugs un ne ienaidnieks. Tā vietā, lai atstātu mūs vienus mūsu grēka seku tumsā un problēmās, Dievs ienāca mūsu saārdītajā pasaulē un upurēja Sevi, lai pasniegtu mums glābšanas dāvanu.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[24] Debesīs ir svētnīca, īstā telts, kuru izveidojuši nevis cilvēki, bet gan Kungs. Tajā Kristus kalpo mūsu labā, padarot ticīgajiem pieejamas tā Viņa salīdzinošā upura priekšrocības, kuru Viņš vienreiz par visiem pienesa pie krusta. Kopš došanās uz Debesīm Viņš ir iecelts par mūsu Augsto Priesteri un uzsācis savu starpnieka kalpošanu, kuru simbolizēja augstā priestera darbs zemes svētnīcas vissvētākajā vietā. 1844. gadā, pravietiskā 2300 dienu perioda beigās, Viņš uzsāka savas salīdzināšanas kalpošanas otro un pēdējo fāzi, kuru simbolizēja augstā priestera darbs šīs zemes svētnīcas vissvētākajā vietā. Tas ir izmeklēšanas tiesas darbs – daļa no grēka iznīcināšanas procesa, kuru simbolizēja senās ebreju svētnīcas šķīstīšana Lielajā Salīdzināšanas dienā. Šī simboliskā šķīstīšanas darba laikā svētnīca tika šķīstīta ar dzīvnieku upuru asinīm, bet Debesu lietas tiek šķīstītas ar Jēzus asiņu nevainojamo upuri. Izmeklēšanas tiesa Debesu saprātīgajām būtnēm atklāj to, kuri no mirušajiem ir aizmiguši Kristū, un tādēļ Viņā tiek uzskatīti par cienīgiem piedalīties pirmajā augšāmcelšanā. Tā arī skaidri parāda, kuri no dzīvajiem dzīvo Kristū, ievēro Dieva baušļus un glabā Jēzus ticību, un tādēļ Viņā ir gatavi pārcelšanai Dieva mūžīgajā valstībā. Šī tiesa attaisno Dieva taisnīgumu, glābjot tos, kas tic Jēzum. Tā paziņo, ka cilvēki, kas saglabājuši uzticību Dievam, iegūs valstību. Šī Kristus kalpošanas darba noslēgums būs zīme, ka cilvēces pārbaudes laiks pirms Otrās Adventes ir beidzies.
Dievs uzņemas atbildību par grēku Dievs uzņemas atbildību par grēku Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 11, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.