Dievs ir mērķtiecīgs

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Ps.19:8-9)
Visam, ko Dievs saka vai dara, ir iemesls, un ir arī viens Dieva likuma vissvarīgākais iemesls: palīdzēt mums sasniegt kaut ko, ko nekad nevar panākt ar normatīvu tiesību aktu. Lūk, tāpēc Dievs deva Desmit Baušļus – ne kā Debesu augstumos izveidotu un pie Sīnaja kalna iedotu noteikumu sarakstu, bet kā instrumentu, kas māca mūs patiesi mīlēt. Likums, kāds tas tika dots Vecās derības laikā, bija un ir pagaidu variants. Patiesībā, kā arī apustulis Pāvils to saka, ”mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos” (Galat.3:23) Jēzus Kristus, lai atklātu mums īstu un patiesu mīlestību.


Tomēr ar zīdaiņiem garīgajā ziņā - ar Izraēla tautu Vecās Derības laikā - Dievam bija jāsāk ar kaut ko taustāmu. Un tā Izraēla tauta iemācījās, ka tas nav pareizi, ja ir sekss ar kādu citu, izņemot savu dzīvesdraugu. Bet tad, kad Jēzus bija šeit, Viņš atklāja, ka svarīgi ir pilnveidot izpratni, virzoties no tikai ‘taustāmām’ lietām pie ‘netaustāmām’. Tātad tagad nepietiek tikai ar to, ka nav seksuāla akta ārpus laulības. Jēzus māca, ka pat fantāzijas par šādu pieredzi ir ārpus patiesas mīlestības.

Likums mums rāda, cik patiesībā Dievs ir mērķtiecīgs. Viņš sāk tur, kur esam mēs, neskatoties, lai kur arī tas būtu, un Viņš palīdz mums soli pa solim tikt uz priekšu izpratnē par Mīlestības Likumu – Likumu, kurš ir visa Universa pastāvēšanas pamatā. Desmit Baušļi jau neierobežo mūsu brīvību, tie tikai norāda tās robežas, kurās Īsta Brīvība ir iespējama.
Mīlestības Likumu nevar ‘pārkāpt’, bet ja to ignorējam – mēs agri vai vēlu garīgi bankrotēsim. Un to Dievs mums nenovēl, tāpēc Viņš vispirms dod mums Desmit Baušļus – lai palīdzētu izaugt līdz Mīlestības Likumam.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[19] Dieva likumu lielie principi ir ietverti Desmit Baušļos un ilustrēti ar Kristus dzīves piemēru. Tie pauž Dieva mīlestību, gribu un nodomu attiecībā uz cilvēka uzvedību un savstarpējām attiecībām un attiecas uz katru cilvēku katrā laikmetā. Šie rīkojumi ir Dieva derības pamats ar Viņa ļaudīm un standarts Dieva tiesā. Ar Svētā Gara starpniecību tie norāda uz grēku un atmodina vajadzības sajūtu pēc Glābēja. Pestīšana notiek vienīgi caur žēlastību, nevis darbiem, un tās auglis ir paklausība Baušļiem. Šī paklausība attīsta kristieša raksturu un tās rezultātā rodas labklājības sajūta. Tā ir pierādījums mūsu mīlestībai pret Kungu un mūsu rūpēm par līdzcilvēkiem. Paklausība ticībā parāda Kristus spēku pārveidot dzīves un tādējādi stiprina kristiešu liecības.
Dievs ir mērķtiecīgs Dievs ir mērķtiecīgs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 07, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.