Te es stāvu un citādi nevaru

Bībelē mēs varam lasīt kā Jēzus pārmet farizejiem viņu cilvēcisko tendenci pārvērst Dievu par vienkāršu objektu:
...Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība [...] Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību...
(Jāņa 5:39-40)
Lai kā arī mums to negribētos atzīt, šī tendence ir bieži sastopama arī mūsdienās. Dievs aicina mūs veidot attiecības, bet daudz vienkāršāk ir novienkāršot mūsu piedzīvojumus ar Dievu līdz "drīkst un nedrīkst" saraksta līmenim – ar to taču mēs paši varam tikt galā (ņemot vērā, ka labo darbu sarakstu tad arī sastādām mēs paši).


Tomēr Jēzus neprārprotami norādīja, ka Dzīvība ir atrodama tikai Viņā un nevis grāmatā, kuru studējam. Ja Grāmata (Bībele) nevada pie Jēzus, tad mūsu Bībeles pētīšana ir bezjēdzīga. Būsim godīgi – lai arī daudzi no mums sevi saucam par kristiešiem, kad nonākam līdz pamatjautājumiem, ir tik viegli citēt ticības apliecības un Svēto Rakstu tekstus, bet aiz tā visa pazaudēt Dievu, Kurš ilgojas pēc attiecībām.

Tāpēc mīļie adventistu māsas un brāļi, padomāsim – kas tad ir mūsu ticības pamatā?
Vai tam nevajadzētu būt (1) Evaņģēlijam (Labā Vēsts par Dieva žēlastības pilno mīlestību pret mums, cilvēkiem) un (2) tam, ko mēs patiesībā domājam par Viņu?

Rakstot pārdomas par katru no Adventistu Baznīcas 28 pamatprincipiem, es centos vadīties tikai no tā, ko (1) man mācīja Adventistu Baznīcas mācību iestādē (Newbold College), (2) esmu dzirdējis neskaitāmās adventistu mācītāju konferencēs un semināros, (3) esmu lasījis adventistu autoru grāmatās.

Skumji, ka Adventistu Baznīca šodien (2017.gada beigas), itsevišķi Latvijā, arvien vairāk un vairāk attālinās no skaidras evaņģēlija izpratnes.

Es joprojām (vismaz pagaidām) ticu, ka
Te es stāvu un citādi nevaru Te es stāvu un citādi nevaru Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, decembris 16, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.