Dievs apsola sākt no jauna

...Tā ir Tā Kunga žēlastība... Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība. (Raudu dz. 3:22-23)

Dievs ir par jaunu sākumu. Viņam ir neaptverams spēks sašķobīto padarīt atkal taisnu un pilnībā atjaunot visu, kas ir izpostīts. Bībele skaidri atklāj, ka Viņš darīs vairāk, nekā tikai atlīdzinās par visu to, ko mēs šeit virs Zemes grūtu esam piedzīvojuši. Reiz kādu dienu nebūs vairs sāpes, ciešanas, nebūs slimības un nāve. Un Dievs būs tur, kur Viņš ir ilgojies būt jau gadsimtiem ilgi – Dievs būs pie mums, ļaujot mums redzēt Viņu tikpat intīmi, kā Viņš redz mūs.

Kad mēs raugāmies sev apkārt šajā pasaulē un redzam grēku, ciešanas un nāvi, ir grūti iedomāties, kā Dievs varēs to visu “padarīt labāku.” Bet mūsu Dievs ir jauna sākuma un radošu pārsteigumu pilns. Viņš var atjaunot visu – gan mūsu planētu, gan mūs pašus.

Kā Sālamans to izsaka, “visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs…” (Salam.Māc.3:11) Dievs ir devis mums cerību par kaut ko labāku. Un kādu dienu, kad beigsies Lielā Cīņa, kad Viņš būs visu sakārtojis, Dievs visu arī atjaunos. Tad arī mēs pilnībā sapratīsim, kā Viņš dara visu labi un brīnišķīgi tieši tad, kad tam ir īstais brīdis. Tad viss Universs un visi, kas tajā eksistē, būs vienoti mīlestībā. Katra Dieva radības daļa būs harmonijā. Un mēs nekad vairs nebūsim šķirti no Dieva, kurš ir Mīlestība, Dzīvība un Brīvība!

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[28] Jaunajā zemē, kur taisnība mājos, Dievs saviem atpestītajiem sniegs mūžīgas mājas un ideālu vidi mūžīgai dzīvei, mīlestībai, priekam un zināšanu gūšanai Viņa klātbūtnē. Šajā vietā pats Dievs dzīvos kopā ar saviem ļaudīm, un ciešanas un nāve būs izzudušas. Lielā cīņa būs beigusies un grēks vairs nepastāvēs. Visas lietas – gan dzīvās, gan nedzīvās – pasludinās, ka Dievs ir mīlestība un ka Viņš valdīs mūžīgi. Āmen.
Dievs apsola sākt no jauna Dievs apsola sākt no jauna Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, decembris 09, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.