Dievs ir labākais skolotājs

“Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis…” (Mat.11:29)

Labs skolotājs palīdz saviem skolniekiem mācīties no personīgiem piedzīvojumiem, tāpēc, lai palīdzētu mums Viņu labāk saprast, Dievs iecerēja laulību un izveidoja ģimeni. Ar šīm divām brīnišķīgajām dāvanām Dievs radīja miniatūru modeli, lai sagādātu mums iespēju kā caur atslēgas caurumu ielūkoties – kā tas ir, – būt Dievam. Vai Tu spēj tam noticēt? Dievs tik ļoti vēlas, lai mēs Viņu labāk pazītu, ka Viņš dod mums īpašu iespēju ieskatīties Viņa sirdī.

Tātad, laulība ir veidota, lai palīdzētu mums saprast to intimitāti un mīlestību, kāda eksistē pašā Trīsvienībā. Ja laulības attiecības ir pareizas, tad sieva un vīrs piedzīvo patiesu vienotību – “divi” kļūst par “vienu” – un viņi var sākt nojaust, kā debesīs “trīs” Trīsvienības personas ir “viens” Dievs. Laulāto mīlestības attiecību rezultātā pasaulē nāk jauna persona pēc mūsu pašu līdzības, tieši tāpat, kā Dievs mūs visus ir radījis pēc Savas līdzības. Tas ļauj saprast, ka Dieva motivācija mūsu radīšanai bija mīlestība. Tāpat kā mūsu mīlestība pret dzīvesdraugu kļūst redzama mūsu bērnu piedzimšanas brīnumā, tā mīlestība pašā Trīsvienībā noveda pie visa Universa radīšanas.

Dievs ir absolūti ģeniāls, ieplānojot veidu, kā mūs izglītot! Caur ģimenes attiecībās piedzīvoto mēs gūstam nojausmu par Viņa sirdi. Vai ir kaut kas, ko mēs nevaram iemācīties ar tik lielisku Skolotāju?

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[23] Laulība tika dievišķi nodibināta Ēdenē, un Jēzus to apstiprināja kā mīlošās attiecībās uz mūžu veidotu savienību starp vīrieti un sievieti. Kristietis laulības saistības uzņemas gan attiecībā pret Dievu, gan dzīvesdraugu un tās vajadzētu noslēgt tikai starp vīrieti un sievieti, kam ir kopēja ticība. Abpusēja mīlestība, godāšana, cieņa un atbildības sajūta ir šo attiecību pamats, kam jāatspoguļo mīlestība, svētums, tuvība un attiecību noturīgums, kāds pastāv starp Kristu un Viņa draudzi. Attiecībā uz laulības šķiršanu Jēzus mācīja, ka cilvēks, kas šķiras no sava dzīvesdrauga, izņemot laulības pārkāpšanas gadījumā, un apprec citu, pārkāpj laulību. Lai gan dažas ģimenes attiecības var neatbilst ideālam, vīrietis un sieviete, kas pilnīgi nododas viens otram Kristū, pateicoties Svētā Gara vadībai un draudzes audzināšanai, savā laulībā var sasniegt mīlestības pilnu vienotību. Dievs svētī ģimeni un ir paredzējis, ka ģimenes locekļi palīdzēs cits citam sasniegt pilnīgu briedumu. Arvien pieaugoša tuvība ģimenes locekļu starpā ir viena no pēdējās Evaņģēlija vēsts pazīšanas zīmēm. Vecākiem savi bērni ir jāaudzina tā, lai tie mīlētu un paklausītu Kungam. Ar savu piemēru un vārdiem tiem ir jāmāca, ka Kristus ir mīlošs, maigs un rūpīgs padomdevējs, kurš vēlas, lai tie kļūtu par Viņa miesas locekļiem, par Dieva ģimeni, kurā ietvertas gan neprecētas, gan precētas personas.
Dievs ir labākais skolotājs Dievs ir labākais skolotājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 04, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.