Dievs ir veicinātājs

...Bet ikvienam ir dota [Svētā] Gara izpausme, lai nestu svētību... (1.Kor. 12:7)
Tā kā Dieva pamatbūtība ir kalpot citiem, un Viņš vēlas, lai mēs līdzinātos Viņam, tas nozīmē, ka Viņš vēlas, lai arī mēs kalpotu. Tāpēc Dievs ierosina un dod iespēju kalpošanai. Kalpošanu draudzēs Viņš veicina divos veidos.


Pirmkārt, Dievs atbalsta kalpošanu, dodot katram no mums garīgās dāvanas.Tās mēs varam lietot, lai svētītu citus un palīdzētu citiem. Šādā veidā Dievs dod mums iespēju piedzīvot, kā tas ir, būt līdzīgiem Viņam - būt dāsniem un dodošiem. Tieši tāpat, kā Dievs svētī mūs, mēs, izmantojot mums dotās garīgās dāvanas, varam iejusties augstsirdīgu kalpotāju lomā. Un dāsni dodot, mēs atklājam, ka paši esam bagātīgi svētīti un, ka arī par mums parūpējas. Tieši tāpat, kā tas notiek cilvēka ķermenī, kur katra tā daļa kalpo visam ķermenim un vajadzības brīdi saņem īpašu atbalstu no pārējām ķermeņa daļām.

Otrkārt, Dievs atbalsta kalpošanu, dodot dažādas garīgās dāvanas. Tieši šī mums doto dāvanu daudzveidība palīdz mums piedzīvot un priecāties par dažādību, ja nefokusējamies tikai paši uz sevi, bet viens uz otru. Tā vietā, lai censtos pārveidot citus mūsu pašu līdzībā, mēs, vērojot, kā garīgās dāvanas, kuras ir tik ļoti dažādas, darbojas vienotā draudzes organismā, sākam saprast Dieva radošo darbu.

Dodot mums šo iespēju kalpot viens otram, Dievs veicina mīlestību. Ja pievēršam uzmanību tiem, kas ir ap mums, gan aplaimojot viņus ar mūsu garīgās dāvanas svētību, gan priecājoties un atzīstot viņu garīgās dāvanas, mēs stiprinām mīlestības attiecības, kas savieno mūs vienu ar otru un ar Dievu.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[17] Visos laikmetos Dievs visiem savas draudzes locekļiem dod garīgās dāvanas, kuras katram draudzes loceklim ir jāizlieto mīlestības pilnā kalpošanā draudzes un cilvēces kopīgam labumam. Sniegtas ar Svētā Gara starpniecību, kurš tās iedala katram draudze loceklim, kā pats vēlas, šīs dāvanas nodrošina visas spējas un kalpošanas, kādas draudzei vajadzīgas, lai piepildītu tās funkcijas, kuras tai Dievs uzticējis. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem šīs dāvanas ietver tādas kalpošanas kā ticība, dziedināšana, pravietošana, sludināšana, mācīšana, administrēšana, salīdzināšanās, līdzjūtība un pašaizliedzīga kalpošana un labdarība, lai palīdzētu un iedrošinātu cilvēkus. Dažus draudzes locekļus Dievs ir aicinājis un ar Svētā Gara starpniecību piešķīris spējas draudzes atzītiem amatpienākumiem pastorālā, evaņģelizācijas un mācīšanas kalpošanā, kas īpaši nepieciešamas, lai sagatavotu draudzes locekļus kalpošanai, lai virzītu draudzes izaugsmi līdz garīgam briedumam un lai veicinātu vienotību starp ticību un zināšanām par Dievu. Kad draudzes locekļi izlieto šīs garīgās dāvanas kā uzticīgi Dieva daudzveidīgās žēlastības namturi, draudze ir aizsargāta no viltus mācību postošās ietekmes, pieaug Dieva vadītā izaugsmē un kļūst stipra ticībā un mīlestībā.
Dievs ir veicinātājs Dievs ir veicinātājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 23, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.