Dievs ir kvēls aizsargātājs

Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. (5.Moz.30:5)
Raugoties no Dieva perspektīvas, dzīvība un nāve netiek noteikta pēc tā, vai mēs elpojam vai nē, bet pēc tā, vai mēs esam vai neesam kontaktā ar Viņu. Tad, kad mēs patiesi to aptversim, mēs sapratīsim, ka nāve, kuru piedzīvojam šeit, uz šīs planētas, patiesībā nav Nāve (“grēka alga”), no kuras Dievs mūs grib glābt. Tā Nāve, par kuru uztraucas Dievs, ir pilnīga iznīcība (kuru mēs bieži saucam par “otro nāvi”). No tādas Nāves, jeb pilnīgas iznīcības, Dievs mūs vairs nevarēs uzmodināt. Tāpēc Viņš ir dedzīgs mūs aizsargāt, un Viņš darīs pilnīgi jebko, lai mūs pasargātu no Absolūtas Nāves, kas pavadītu mūsu sacelšanos.


Labākā aizsardzība pret pilnīgu iznīcību ir nāve, kuru mēs, cilvēki, piedzīvojam šeit virs zemes. Dievs lieto šo nāvi, lai pasargātu mūs no Īstās Nāves. Tā Viņš mums māca, ka esam pilnībā atkarīgi no Viņa, kā arī māca to, ko piedzīvoja Viņš, tādēļ ka Viņa bērni izvēlas Nāvi Dzīvības vietā. No mūsu perspektīvas skatoties – mums nav iespējas kontrolēt nāvi. Mums ir veltīgi censties izbēgt no tās. Tieši tāpat Dievam nav kontroles par Nāvi (mūžīgu iznīcību).

Ja kāds no Viņa bērniem izvēlas būt pilnībā šķirts no Viņa, no Dzīvības Avota, tad nav nekas, ko Dievs tur vēl varētu darīt. Dievs taču nevar uzspiest Dzīvību, lai mēs turpinātu mūžīgi eksistēt uz šīs planētas. Tāpēc arī Dievs ir izdarījis VISU, ko vien Viņš varēja, lai atturētu mūs no šīs Nāves izvēles. Viņš arī darīs visu, lai mūs no tās pasargātu.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[26] Grēka alga ir nāve. Taču Dievs, kurš vienīgais ir nemirstīgs, dāvās mūžīgo dzīvību saviem atpestītajiem. Līdz tai dienai nāve visiem cilvēkiem ir bezapziņas stāvoklis. Kad parādīsies Kristus, kurš ir mūsu dzīvība, tad augšāmceltie taisnie un dzīvie taisnie tiks godināti un pacelti gaisā, lai satiktos ar savu Kungu. Otrā augšāmcelšanās – netaisno augšāmcelšanās – norisināsies tūkstots gadus vēlāk.
Dievs ir kvēls aizsargātājs Dievs ir kvēls aizsargātājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 25, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.