Dievs ir cieši iesaistīts

...Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. (Ps.139:8)
Visā vēstures gaitā pravietošana ir bijusi viena no Dieva lielākajām dāvanām cilvēcei. Tomēr, kad mēs nonākam līdz izpratnei par pravietošanu, mēs ļoti bieži sapinamies mūsu pašu iedomātās tabulās, laika skalās un grafikos. Mēs esam virzīti nostādīt interešu centrā nākotnes notikumu aprakstus, un tā mēs pazaudējam pravietojumu vēsts „kopīgo attēlu”. Jēzus teica, ka Dievs dod pravietojumu, lai „kad tas būs noticis, jūs ticētu” (Jāņa 14:29). Tas nozīmē, ka pravietojums galvenokārt ir paredzēts un dots, lai uzlabotu mūsu attiecības ar Dievu. Atklājot, kā Dievs ir ļoti aktīvi iesaistījies gan mūsu pasaulē, gan mūsu personīgajās dzīvēs, pravietojums nostiprina mūsu uzticēšanos.


Pravietojumi atklāj atskaites punktus, kas ļauj mums saskatīt, kā Dievs ir darbojies pagātnē, tagad, un kā Viņš to darīs nākotnē. Tad, kad Dievs dod pravietojumu, mēs skaidri saprotam, ka Viņš darbojas un runā arī šobrīd. Kad dzirdam par notikumiem, kam jānotiek nākotnē, mēs saprotam, ka Dievs ir apņēmies darboties arī nākotnē. Dieva paradums vienmēr ir bijis arī atsaukties uz pravietojumiem, kas ir jau piepildījušies, lai tā mums atgādinātu, ka Viņš ir darbojies arī pagātnē. Tātad Dieva iesaistīšanās mūsu dzīvēs mūs ieskauj no visām pusēm.

Cauri gadsimtiem Dievs ir izmantojis praviešus, lai sniegtu mums karti ar norādēm par ceļu, kas ved mūs pie Viņa, pie Dieva, Kurš runā. Viņš vēlas, lai mēs zinātu, ka Viņš nav mūs atstājis vienus ar mūsu problēmām. Dievs ir ļoti cieši iesaistīts kā katrā šīs Zemes vēstures, tā arī katrā mūsu personīgās dzīves aspektā.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[18] Svētie Raksti norāda, ka viena no Svētā Gara dāvanām ir pravieša gars. Šī dāvana ir atlikuma draudzes noteicošā pazīme, un mēs ticam, ka tā skaidri atklājās Elenas G. Vaitas kalpošanā. Viņas raksti runā ar pravietisku autoritāti un sniedz draudzei mierinājumu, vadību, norādījumus un labojumus. Tie arī skaidri norāda, ka Bībele ir tas standarts, pēc kura jāpārbauda visas mācības un pieredzētais.
Dievs ir cieši iesaistīts Dievs ir cieši iesaistīts Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 30, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.