Dievs ir kalpojošs

… bet [Jēzus] Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, […] Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. (Filip.2:7-8)
.

Viena no svarīgākajām lietām, par ko Dievs vēlas, lai mēs atcerētos un priecātos, ir: Viņš ir kā kalps. Dieva esamības pamatā ir kalpošana citiem. Tas varbūt nav tas, par ko mēs bieži domājam (vai arī tas nav tas, par ko mēs būtu gatavi sajūsmināties). Bet tā ir galvenā patiesība par Dievu, kas atklājās augšistabā, kad Jēzus nodemonstrēja savu gatavību atdot savu paša ķermeni un dzīvību citiem, lai tas nāktu tiem par labu. Upurējot Sevi šādā veidā, Dievs aicina mūs kļūt ne tikai par vērotājiem, bet par brīvprātīgiem tuvu, intīmu attiecību – attiecību ar Viņu dalībniekiem.

Saņemot Svēto Vakarēdienu, mēs varam ielaist Jēzu sevī. Mums ir jāuzņem sevī Viņš – miesa un asinis – un kad mēs to darām, tas atklāj un simbolizē mūsu gatavību atvēlēt un dot Dievam brīvu pieeju ikkatrai mūsu dzīves jomai. Tāpat kā Dievs, upurējot Sevi, atļāva mums brīvu piekļuvi Sev, tā arī mēs varam izvēlēties ļaut Viņam mūs pārņemt pilnībā. Tā ir perfekta mīlestība – pilnībā atdot sevi citiem – un tas viss izriet no absolūtas vēlmes kalpot.

Tāpēc, ka Dievs vēršas pie mums kā kalps, mēs varam būt pilnīgi dabiski un atbrīvoti, pat ja jūtamies vainīgi. Kurš tad parasti baidās no kalpotāja? Tieši kalps jau ir tas, kurš ir apdraudēts. Visa kalpa uzmanība ir veltīta tikai tam, lai apmierinātu apkalpojamā vajadzības. Lūk, tas ir veids, kā Debesu Valstībā tiek atklāta varenība un spēks. Jo vairāk Tu kalpo, jo diženāks Tu esi. Un tas nozīmē, ka visā mūžībā neviens nepārspēs kalpošanā mūsu lielisko Dievu. Viņš ir visvarenākais!


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[16] Kunga Svētais Vakarēdiens ir Jēzus miesas un asiņu simbolu uzņemšana, tā paužot savu ticību Viņam, mūsu Kungam un Pestītājam. Šajā piedzīvojumā Kristus pats ir klāt, lai satiktos ar saviem ļaudīm un tos stiprinātu. Piedaloties Svētajā Vakarēdienā, mēs priecīgi pasludinām Kunga nāvi, līdz Viņš nāks atkal. Sagatavošanās Svētajam Vakarēdienam ietver sevis pārbaudīšanu, grēka nožēlu un tā atzīšanu. Kungs iedibināja kāju mazgāšanas kalpošanu, lai tā nozīmētu atjaunotu šķīstīšanu, paustu gatavību kalpot viens otram Kristum līdzīgā pazemībā un vienotu mūsu sirdis mīlestībā. Svētā Vakarēdiena dievkalpojums ir atvērts visiem ticīgajiem kristiešiem.
Dievs ir kalpojošs Dievs ir kalpojošs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 16, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.