Dievs pārvar šķiršanos

… [nekas] mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! (Rom.8:39)

Ja mēs vēlamies būt vienoti ar Dievu, tad nav absolūti nekas, kas mūs varētu no šīs vienotības atturēt, jo Dievs pastāvīgi darbojas, lai jebkuru atšķirtību pārvarētu. Viņš ir Tas, Kurš atkal un atkal nāk pie mums. Viņš ir iniciators mūsu attiecībām ar Viņu. Mēs nevaram aizklīst tik tālu, lai Viņš nevarētu atkal ierasties pēc mums. Mēs nevaram Viņu atgrūst tādā mērā, lai Viņš tomēr neturpinātu mūs mīlēt. Mēs nevaram tik ilgi un tālu noslēpties, lai Viņš pārtrauktu mūs meklēt. Dievs nevar pieņemt šķiršanos un tāpēc vienmēr darbojas, lai to pārvarētu. Viņš mūs aicinās un aicinās, kamēr mēs vai nu izlemsim atsaukties un nākt mājās, vai arī kamēr mūsu lēmums būt šķirtiem kļūst galīgs un nemaināms.

Jā, vienīgais gadījums, kad Dievs nevar pārvarēt šķiršanos, ir, ja mēs kategoriski paliekam pie nostājas būt šķirtiem no Viņa. Dievs gan arī tad mūs joprojām mīl… Patiesībā Dievs joprojām mīl arī Sātanu ar bezgalīgu mīlestību. Bet ja kāds kategoriski noraida mīlestības attiecības ar Dievu, tad Dievs tur vairs neko nevar darīt, jo Viņš neierobežos mūsu brīvo izvēli piespiežot mūs izvēlēties Viņu. Vienīgi mēs paši varam pieņemt lēmumu būt šķirtiem…

Bet savādāk, nekas – pat ne nāve – nevar mūs šķirt no Dieva. Nekas, izņemot mūsu izvēli, nav stiprāks par Viņa mīlestību. Dievs var pārvarēt jebkuru šķiršanos un atjaunot jebkuras attiecības.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[25] Jēzus otrā atnākšana ir draudzes svētīgā cerība, Evaņģēlija grandiozā kulminācija. Glābēja nākšana būs burtiska, personīga, redzama un pasaulplaša. Kad Viņš atgriezīsies, mirušie taisnīgie tiks augšāmcelti un kopā ar taisnajiem dzīvajiem tiks godināti un uzņemti Debesīs, bet netaisnie mirs. Gandrīz pilnīgais lielākās pravietojumu daļas piepildījums un šodienas pasaules stāvoklis norāda, ka Kristus nākšana ir tuvu. Šī notikuma laiks mums nav atklāts, tādēļ mēs tiekam mudināti vienmēr būt gatavi.
Dievs pārvar šķiršanos Dievs pārvar šķiršanos Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, novembris 18, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.