Dievs paliek, lai vai kas…

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. (Mat.24:35)
Visā zemes vēsturē ir kaut kas viens vienīgs nemainīgs – un tas ir Dievs. No paša sākuma Viņš ir bijis ar mums, neskatoties ne uz ko. Pat ļoti grūtos brīžos Dievs ir kopā ar mums, un Viņš aicina mūs palikt ar Viņu: “Palieciet Manī un Es - jūsos” (Jāņa 15:4). To tad arī nozīmē būt daļai no atlikuma (būt tiem, kas paliek).

Ja mēs esam ar Dievu, mēs piedzīvojam Viņa mīlestību savās dzīvēs. Pirmajā vēstulē Korintiešiem Pāvils saka, ka mīlestība “panes visu” (1.Kor.13:7). Paliekot ar Dievu, mēs topam spējīgi panest visu, ar ko nākas saskarties mūsu dzīvēs. Bet, kas vēl svarīgāk, ja mēs esam šāds “atlikums”, kas paliek ar Viņu, tad tas palīdz mums ne tikai paciešot izdzīvot, bet arī pieaugt. Jēzus to saviem mācekļiem paskaidroja sekojoši: “To Es uz jums esmu runājis, lai ... jūsu prieks būtu pilnīgs” (Jāņa 15:11). Būt par “atlikumu”, kas cieši pieķeras Kristum, ir vienīgais veids, kā mēs varam atrast patiesu prieku savās dzīvēs.

Un vēl pārsteidzošāk, šis prieks nāk komplektā ar visu to, ko Dieva mīlestība mums palīdz “panest”, lai vai kas. Tas ir Dieva ar mums palikšanas brīnums. Viņš neuzceļ augstu žogu ap mums, lai viss “sliktais” netiktu mums klāt (jo tad jau arī mēs paši būtu “iežogoti”). Viņam tas nav jādara. Tā vietā Viņa klātbūtne pārvērš visu “slikto” piedzīvojumos, kas padara mūsu prieku pilnīgu. Lai arī ko dzīve mums atnestu, mēs varam būt droši, ka Dievs nekad mūs nepametīs. Jebkuros piedzīvojumos (jebkurā pieredzē) Viņš paliks ar mums kopā.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[13] Universālo draudzi veido visi tie, kas patiesi tic Kristum, bet pēdējās dienās – plaši izplatītās atkrišanas laikā – tiek aicināts atlikums, lai turētu Dieva baušļus un Jēzus ticību. Šis atlikums paziņo par tiesas stundas sākšanos, pasludina glābšanu caur Kristu un vēsta par Viņa otrās adventes tuvošanos. Šo sludināšanu simbolizē Atklāsmes grāmatas 14.nodaļā aprakstītā triju eņģeļu vēsts; tā atbilst Debesīs notiekošajai tiesai un vada pie grēku nožēlas un reformācijas uz Zemes. Ikviens ticīgais ir aicināts piedalīties šajā vispasaules liecināšanā.
Dievs paliek, lai vai kas… Dievs paliek, lai vai kas… Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 26, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.