Dievs ir atjaunotājs

“… Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” (Filip. 1:6)

Tāpēc, ka Dievs zina, cik brīnišķīgs bija plānotais oriģināls, Viņš ir aizrautīgs un meistarīgs restaurators. Viņš ir kā tie, kuri ar sajūsmu meklē, atrod un tad restaurē vecas, pat salauztas antīkas lietas. Ar Dievu gan šis restaurēšanas process ir absolūts. Šī tad arī ir tā joma kristieša dzīvē, kas var nebūt tik vienkārša – Dievs vēlas pilnīgu kontroli pār visu mūsu dzīvi (un arī mums pašiem!). Viņš nevēlas atjaunot mūs daļēji, bet gan visā pilnībā. Labās ziņas ir tās, ka Dievs spēj pavisam viegli atjaunot un pārveidot pat visgrūtākos gadījumus, pat vissmagākos raksturus. Nav tādu grēka izraisītu bojājumu, kurus Viņš nevarētu izlabot – ja vien mēs to vēlamies. Mūsu piekrišana ir vienīgais komponents mūsu glābšanai, kuru Dievs nevar sagādāt mūsu vietā. Viņš mūs nekad ar varu nepiespiedīs sadarboties. Bet tad, kad mēs esam gatavi sadarboties, visas lietas ir iespējamas.

Saula pārtapšana par apustuli Pāvilu ir tam brīnišķīgs piemērs. Tieši tāpēc, ka Pāvils bija gatavs pakļauties Dievam, Dievs varēja viņu pārveidot no dedzīga ekstrēmista, kurš sodīja tos, kuri nepiekrita viņa viedoklim, par laipnu džentlmeni, kurš uzskata, ka katrai personai ir tiesības uz savu viedokli un izpratni. Pāvils no cilvēka, kurš bija gatavs nogalināt, tika izmainīts par tādu, kurš ir gatavs mirt par saviem draugiem. Un Pāvils ir tikai viens piemērs.

Cauri visiem gadsimtiem Dievs ir nodemonstrējis, ka visi tie, kuri vēlas, tiek Svētā Gara pārveidoti. Ja mēs piekrītam, Dievs neapstāsies nekādu grūtību un izaicinājumu priekšā, lai atjaunotu mūsos Viņa brīnišķīgo līdzību. Sadarbībā ar Dievu nav svarīgi, cik labiem mums būtu jābūt, bet gan kādi mēs patiesi būsim, jo Tas, kurš ir mūsos labo darbu iesācis, ir spējīgs un arī vēlas to patiešām pabeigt!


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[22] Mēs esam aicināti būt par dievbijīgiem ļaudīm, kas visos privātās un sabiedriskās dzīves aspektos domā, jūt un rīkojas saskaņā ar bibliskiem principiem. Lai Svētais Gars mūsos varētu no jauna radīt mūsu Kunga raksturu, mēs nodarbojamies tikai ar tādām lietām, kas mūsu dzīvē varētu veidot Kristum līdzīgu šķīstību, veselību un prieku. Tas nozīmē, ka laika kavēkļiem un izklaidēm vajadzētu atbilst kristīgās gaumes un skaistuma augstākajiem standartiem. Kaut arī mēs apzināmies kultūras atšķirības, tomēr mūsu apģērbam ir jābūt vienkāršam, atturīgam, kārtīgam,– kā piedienas tiem, kuru patieso skaistumu neveido ārēji greznumi, bet gan lēnprātīga un klusa gara nezūdošā rota. Tas arī nozīmē, ka tāpēc, ka mūsu miesa ir Svētā Gara templis, mums par to saprātīgi jārūpējas. Paralēli atbilstošiem fiziskajiem vingrinājumiem un atpūtai mums ir jāievēro pēc iespējas veselīgāks uzturs un jāatturas no nešķīstiem ēdieniem, kas norādīti Svētajos Rakstos. Tā kā alkoholiskie dzērieni, tabaka un bezatbildīga zāļu un narkotiku lietošana ir kaitīga mūsu ķermenim, mums jāatturas arī no to lietošanas. Mums drīzāk jānodarbojas ar tādām lietām, kas mūsu domas un miesu pakļauj Kristus disciplīnai, kurš vēl mums veselīgumu, prieku un dzīves kvalitāti.
Dievs ir atjaunotājs Dievs ir atjaunotājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, oktobris 28, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.