Dievs ir dziļi intīms

… Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani […] Kurp lai es aizeju no Tava Gara...? (Ps.139:5-7)
Ir viena lieta, pēc kā Dievs ilgojas visvairāk un pie kā Viņš darbojas vairāk par visu – būt ļoti tuvu saviem bērniem. Darbu pie attiecību atjaunošanas Viņš iesāka jau Ēdenes dārzā. Pēc tam, kad Ieva un Ādams ēda augli, viņi nobijās, un kad viņi dzirdēja Dievu staigājam pa dārzu, viņi aizbēga un paslēpās no Viņa. Dievs zināja, ka viņi bija nobijušies, tāpēc tā vietā, lai pielavītos un sabiedētu viņus vēl vairāk, Dievs sāka Ievu un Ādamu saukt: “Kur jūs esat?”

Vai tā nav bijusi Dieva nostāja un taktika visos laikos? Mēs esam no Viņa nobijušies, un Viņš tik daudzos un dažādos veidos mūs sauc: “Kur jūs esat? Nav taču iemesls baidīties!” Dievs vēlas mierināt un iedrošināt mūs. Tāpēc arī Svētais Gars, viena no Trīsvienības personām, kurš faktiski mīt mūsos, tiek saukts par Aizstāvi. Ja mēs Viņu ieaicinām savās dzīvēs, Svētais Gars mājo mūsos, mierina mūs, iedrošina mūs, dziedina mūsu sirdis no grēka un pat dod spēku dzīvei, piešķirot mums gara dāvanas. Tā dēļ mēs arī varam zināt, ka Dievs mīl mūs.

Dievs vēlas būt tik tuvu mums kā nekas cits. Un ar Viņu mēs varam piedzīvot tādu intimitāti un tuvību, kādu nevarēsim saņemt ne no viena cita. Dievs zina par mums visu un Viņš mūs mīl,… un Viņš vēlas būt tuvās un personīgās attiecībās ar mums.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[5] Dievs mūžīgais Gars darbojās kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu gan pasaules radīšanā, gan iemiesošanās notikumā, gan atpestīšanas darbā. Viņš ir tāda pati persona kā Dievs Tēvs un Dievs Dēls. Viņš iedvesmoja Svēto Rakstu sarakstītājus. Viņš piepildīja Kristus dzīvi ar spēku. Viņš piesaista cilvēku uzmanību Dievam un liek tiem apzināties vainu; tos, kas Viņam atsaucas, Viņš atjauno un pārveido Dieva līdzībā. Dieva Tēva un Dieva Dēla sūtīts, lai vienmēr būtu kopā ar saviem bērniem, Viņš dāvā draudzei garīgās dāvanas, pilnvaro būt par Kristus liecinieci un vada to visā patiesībā saskaņā ar Svētajiem Rakstiem.
Dievs ir dziļi intīms Dievs ir dziļi intīms Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūlijs 01, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.