Dievs pakļauj Sevi intensīvai pārbaudei

... un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots... (Mal. 3:10)
Dieva radītajā Universā viena no pamatrealitātēm ir brīvība. Un tāpēc Dievs rīkojas veidos, kas vēršas pie mūsu saprāta. Tā vietā lai tikai “pateiktu” kā tas ir, Viņš mums “parāda”. Tukšu apgalvojumu vietā Viņš piedāvā pierādījumus. Lai arī mums šķiet, ka esam dusmīgi (kā Jona) vai vēlamies, lai Dievs saprot arī mūs (kā Ābrahāms), Viņš mūs iedrošina uzdot jautājumus un brīvi izteikties, runājot ar Viņu.

Lai mūsu attiecībās ar Dievu izveidotos šāda nostāja, Viņš ir gatavs pakļaut Sevi pārbaudei. Dievs pieļauj uzdot jautājumus par Viņa vadības stilu, par Viņa autoritātes pamatu un pat par Viņa raksturu. Tā vietā, lai apspiestu katru šādu jautājumu, Viņš iedrošina un uzmundrina mūs: vaicājiet! Un tad Dievs laipni un pacietīgi atbild uz uzdotajiem jautājumiem, sniedzot pierādījumus. Tāda rīcība ir kaut kas nedzirdēts šeit virs zemes, kaut kas nepieredzēts šīs zemes valdnieku vidū! Kurš (Staļins, Huseins, Hitlers…) pieļautu sacelšanos pret sevi vai paciestu klaju opozīciju savai valdīšanai? Kurš atbildētu ar laipnību un pacietību?

Bet Dievs tāds ir! Viņš Sevi nepaceļ augstāk par jebkādas pārbaudes iespējamību. Tieši pretēji, Viņš ilgojas būt rūpīgi pārbaudīts, jo tas palīdz pārbaudītājiem Viņu labāk iepazīt. Visas vēstures gaitā Dievs ne tikai nav apslāpējis jautājumus vai pat šaubas par Viņu, bet ir pakļāvis Sevi ciešanām, lai sagādātu atbildes.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[8] Visa cilvēce pašlaik ir iesaistīta lielā cīņā starp Kristu un Satanu attiecībā uz Dieva raksturu, Viņa likumu un valdnieka varu Visumā. Šī cīņa aizsākās Debesīs, kad radīta būtne, kas bija apveltīta ar izvēles brīvību, pašpaaugstināšanās rezultātā kļuva par Satanu, Dieva pretinieku, un vadīja sacelšanos, kurā iesaistīja daļu eņģeļu. Mūsu pasaulē viņš ieviesa sacelšanās garu, kad ieveda grēkā Adamu un Ievu. Cilvēka grēka rezultātā Dieva līdzība cilvēcē tika izkropļota, radītajā pasaulē sākās nekārtība, kas noveda līdz tās galīgai izpostīšanai globālu plūdu laikā, kā tas izklāstīts 1.Mozus 1.-11. nodaļas vēstures ziņojumā. Visai radībai to vērojot, mūsu pasaule kļuva par arēnu vispārējai cīņai, kuras laikā mīlestības Dievs galu galā tiks attaisnots. Lai palīdzētu saviem ļaudīm šajā cīņā, Kristus sūta Svēto Garu un uzticīgos eņģeļus, kas vada, aizsargā un stiprina tos glābšanas ceļā.
Dievs pakļauj Sevi intensīvai pārbaudei Dievs pakļauj Sevi intensīvai pārbaudei Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūlijs 22, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.