Dievs ir demonstrētājs

Viņu [Jēzu] Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību. (Rom.3:25)
Dievs mums nekad nav prasījis ticēt kaut kam bez pierādījumiem. (Patiesībā Viņš iekļāva Bībelē stāstu 1.Ķēniņu grāmatas 13.nodaļā, lai atgādinātu mums, cik bīstami ir noticēt kādam apgalvojumam.) Tāpēc Viņš vienmēr nodrošina mums pierādījumus kā pamatu, uz kā balstīties, kad cenšamies saprast Dievu vai pieņemt svarīgus lēmumus savās dzīvēs. Tāpēc, kad Dievs teica, ka “tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi” (skat.1.Moz.2:17), Viņš, tā vietā, lai gaidītu, ka mēs tāpat vien noticēsim Viņa apgalvojumam, apņēmās, ka parādīs mums, ko ar to ir domājis.

Dieva perfekti radītajā Universā neviens nebija pieredzējis nāvi. Un pat tad, kad Ādams un Ieva grēkoja un viens pēc otra, gan viņi, gan visi viņu pēcnācēji pārstāja elpot un atgriezās pīšļos, Universs joprojām nebija redzējis patiesu nāvi. Visā cilvēces pastāvēšanas vēsturē līdz pat mūsu dienām tikai viena persona patiesi ir mirusi nāvē, kas ir grēka izraisīta – tas ir Jēzus. Ar Sava Dēla piemēru Dievs uzskatāmi nodemonstrēja, ko Viņš domāja, kad Viņš teica, ka grēks izraisa nāvi. Lai parādītu, ka šāda nāve ir ar Dievu izjukušu attiecību dabīgas sekas un nav soda izpilde, Dievs norobežojās un atdalījās pats no Sevis. Palikšana grēkā galu galā atdala mūs no dzīvības Avota, un kad Kristus “mūsu labā [kļuva]... par grēku” (skat. 2.Kor.5:21), Viņš piedzīvoja šo totālo atšķirtību no Dieva.

Viņš to darīja tāpēc, ka Dievs vienmēr atbild uz jautājumiem ar pierādījumiem un nevis tikai ar apgalvojumiem. Kristus dzīvē mēs varam saskatīt patieso Dieva raksturu. Kristus nāvē mums atklājas patiesais grēka raksturs. Un šī patiesība Universu padarīs brīvu uz visiem laikiem.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[9] Ar Kristus dzīvi, kas bija nevainojama paklausība Dieva gribai, Viņa ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos Dievs ir sagādājis vienīgo līdzekli cilvēces grēku izpirkšanai tā, lai katrs, kas ticībā pieņem šo izpirkumu, varētu iegūt mūžīgo dzīvību un lai visa radība varētu labāk saprast Radītāja bezgalīgo un svēto mīlestību. Šis nevainojamais grēku izpirkums attaisno Dieva likuma taisnīgumu un Viņa rakstura laipnību - jo tie abi gan notiesā mūsu grēku, gan nodrošina piedošanas saņemšanu. Kristus nāve ir aizvietojoša, izpērkoša, salīdzinoša un pārveidojoša. Kristus augšāmcelšanās miesā pasludina Dieva uzvaru pār ļaunuma spēkiem un tiem, kas pieņem šo grēka izpirkumu, nodrošina galīgo uzvaru pār grēku un nāvi. Tā paziņo, ka Jēzus Kristus ir Kungs, kura priekšā būs locīties visiem ceļiem Debesīs un virs zemes.
Dievs ir demonstrētājs Dievs ir demonstrētājs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūlijs 29, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.