Dievs ir akurāts

...Tu [Dievs] esi stingri nostiprinājis taisnīgu kārtību... (Ps.99:4)
Viena no lielākajām Bībeles mācībām par Dievu ir tā, ka Viņa klātbūtne haosā iedibina kārtību. Apustulis Pāvils par to raksta vēstulē Korintiešiem, kur viņš apgalvo, ka draudzes dievkalpošanā vajadzētu, “viss lai notiek pieklājīgi un kārtīgi” (1.Kor.14:40). Vēl viens piemērs Dieva kārtības mīlestībai ir saskatāms tajā, kā Viņš organizēja un vadīja no Ēģiptes verdzības atbrīvoto Izraēla tautu.

Tomēr, manuprāt, vislabākais piemērs Dieva vēlmei iedibināt kārtību haosa vietā ir atrodams pašos vēstures pirmsākumos - tas ir stāsts par radīšanu. Bībeles pirmā nodaļa stāsta, ka sešās dienās Dievs radīja Zemi un visu, kas uz tās.
Un Viņš to saplānoja īpašā veidā – pirmajās trīs dienās veidojot un pēc tam trīs dienās piepildot izveidoto. Pirmkārt, Dievs iesāka veidojot tukšas formas – pirmajā dienā - gaisma; tad otrajā dienā - okeāni un debesis; un trešajā dienā - sauszeme un augi. Pēc tam, kad Viņš bija radījis šīs brīnišķīgās telpas veidnes, Dievs sāka piepildīt tās ar savas radīšanas šedevriem – ceturtajā dienā Viņš gaismai deva sauli, mēnesi un zvaigznes; piektajā dienā Viņš okeānus un debesis piepildīja ar zivīm, jūras dzīvniekiem un putniem; savukārt sestajā dienā Dievs sauszemes plašumus piepildīja ar dzīvo radību un visbeidzot – Viņa meistardarbs – inteliģentas būtnes, radītas Viņa paša līdzībā.

Vai šo Bībeles stāstu uztvert burtiski vai kā alegoriju – tas lai paliek katra lasītāja paša ziņā. Tomēr pats galvenais noteikti ir tas, ka Dievs vienmēr strādā akurāti un rūpīgi. Viņš vienmēr domā uz priekšu, plāno uz priekšu, un sagatavo mūs tam, ko Viņš darīs. Un tieši tāpat, kā Viņš sakārtoja haosu radot visu pasauli, Dievs var palīdzēt ievest kārtību mūsu sirdīs un prātos.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[6] Dievs Svētajos Rakstos ir atklājis autentisku un vēsturisku sava radīšanas darba atskaiti. Viņš radīja Visumu un sešu dienu radīšanas darbā Viņš radījis “debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams”, un atdusējās septītajā dienā. Tā Viņš nodibināja sabatu kā mūžīgu pieminekli tam darbam, kuru Viņš veica un pabeidza sešu burtisku dienu laikā, kas kopā ar sabatu veido to pašu laika vienību, kuru mēs šodien saucam par nedēļu. Kā radīšanas meistardarbs pēc Dieva līdzības tika radīts pirmais vīrietis un sieviete, kuriem valdījumā nodeva visu pasauli un uzticēja atbildību par to rūpēties. Kad pasaule bija pabeigta, tā bija “ļoti laba” un atklāja Dieva godu.
Dievs ir akurāts Dievs ir akurāts Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūlijs 08, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.