Kāpēc es neēdu cūkgaļu?

Iztēlojieties šādu ģimeni: māte, kas viena audzina un rūpējas par sešiem bērniem, skolniekiem. Viņi dzīvo lauku saimniecībā, audzina gotiņas, vistiņas un cūciņas. Vienīgie ienākumi ir apmēram 100 eur mēnesī. Viens no pamatēdieniem ir kartupeļi, piena produkti, olas un cūkas gaļa. Kādā reizē viens no bērniem, kuram ir, piemēram, 14 gadi, paziņo, ka viņš cūkas gaļu vairs neēdīs. Pamatojums? - Bībelē rakstīts, ka tā ir nešķīsta. Viņš ir kļuvis par adventistu.

Ko tādā gadījumā darīt pusaudža mātei? Viens ir skaidrs, individuālu ēdienkarti jauneklim nodrošināt viņa nevarēs. Piespiest ēst arī nespēj. Ko šādos apstākļos teikt adventistu draudzes pārstāvjiem, kuriem ir kontakts ar šo pusaudzi? Vai lai ēd to gaļu un neraizējas, vai tomēr mudināt palikt uzticīgam Bībeles principiem?

Es nezinu, ko domāja māte, un ar ko iekšēji cīnījās, ja cīnījās, draudzes locekļi. Bet es zinu, kam gāja cauri šis pusaudzis. Jo tas biju es. Tajā laikā man viss bija skaidrs - cūkas gaļu ēst nedrīkst, kaut vai tas prasītu manu dzīvību!
Bet kāpēc? Kas cūkas (un ne tikai cūkas) gaļas ēšanā ir tik slikts? Kāpēc Bībelē ir tik skaidri aizliegumi šai sakarā? To būtu labi saprast pirms atsakos no savas dzīvības.

Es varu iztēloties vismaz četrus iespējamos iemeslus šim aizliegumam un tam, kāpēc cilvēki varētu to stingri ievērot.

Pirmkārt, cūkas gaļa padara cilvēku Dieva skatījumā nešķīstu, netīru, nepieņemamu. Tā pat kā sasaistīšanās ar pornogrāfiju, pūšļošanu, tenkošanu, slepkavošanu, arī cūkas gaļa tās ķīmiskā sastāva dēļ padara mūs Dievam nepieņemamus.
Pret šādu skaidrojumu skaidri iestājas Jaunā Derība, konkrēti, Jēzus un Pāvils.
Vai jūs neapjēdzat, ka viss, kas mutē ieiet, noiet vēderā un tiek izmests bedrē,  bet, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un sagāna cilvēku. No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi; tas sagāna cilvēku.(Mateja 15: 17, 18)
Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi, vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir.
(Romiešiem 14: 14)
Cūkgaļā pašā nav nekā tāda, kas Dievā varētu izraisīt nepatiku pret to, kurš to ēd.
Fragments no bukleta Latvijas Kardiologu
biedrības mājaslapā [1]

Otrs skaidrojums. Šis aizliegums varētu būt saistīts ar veselīgu uzturu. Saskaņā ar šo nostāju, Dievs vēlējās, lai Viņa izredzētā tauta būtu veselīga. Manuprāt, daudzi adventisti atturas no cūkgaļas tieši veselības apsvēruma dēļ.

Esmu dzirdējis par dažādiem pētījumiem, kas apstiprina, ka ar cūkgaļas ēšanu tiešām saistīti dažādi veselības riski. Latvijā sakarā ar sirds veselību mediķi iesaka atturēties no cūkgaļas [1].
Tomēr, jāuzsver, ka iemesls ir gaļas treknumā. Tāpēc viņu "nešķīsto" gaļu saraksts atšķiras no Mozus grāmatā atrodamā.

Ir interesanti novērojumi, kas parāda, ka cūkgaļas ēšana rada nevēlamas izmaiņas asinīs [2,3]. Sarkanie asinsķermenīši saķeras savā starpā, tādējādi graujot asiņu mikrocirkulāciju. Zemāk attēlos redzami veselīga cilvēka sarkanie asinsķermenīši pirms un piecas stundas pēc cūkgaļas ēšanas. Šāda ietekme netiek novērota, piemēram, pēc jēra gaļas lietošanas.
Asiņu mikro foto uzņēmumi vīrietim (52 gadi) pirms
vienkārši pagatavotas cūkgaļas lietošanas [2].
Asiņu mikro foto uzņēmumi tam pašam vīrietim 5 stundas pēc
vienkārši pagatavotas cūkgaļas lietošanas [2].

Tomēr jāpiebilst, ka cūkgaļas ietekme uz asinīm ir būtiski atkarīga no pagatavošanas veida. Ja iepriekšējie attēli parāda asiņu mikro foto uzņēmumus saistībā ar vienkārši pagatavotas gaļas ietekmi, tad zemāk attēlos redzama marinētas cūkgaļas ietekme. Tātad marinētai (un citos veidos iepriekš sagatavotai) cūkgaļai netika novērota negatīvā ietekme uz asinīm.
Asiņu mikro foto uzņēmumi vīrietim (52 gadi) pirms
marinētas cūkgaļas lietošanas [2].
Asiņu mikro foto uzņēmumi vīrietim (52 gadi) piecas stundas pēc
marinētas cūkgaļas lietošanas [2].

Šie novērojumi ir interesanti. Tomēr, lai gūtu pārliecību, es vēlētos redzēt rezultātus no vairākiem un apjomīgākiem pētījumiem.
Arī vikipēdijā ir minēti dažādi veselības riski saistībā ar cūkgaļas lietošanu [4]. Bet jāatzīst, ka pie katra lopiņa gaļas ir novēroti savi būtiskie veselības riski.
Ja veselība ir Bībelē atrodamā aizlieguma patiesais iemesls, tad tas nav nekas tāds, dēļ kā būtu jāatdod sava dzīvība. Tā būtu absurda doma: "Es esmu gatavs mirt, lai tikai dzīvotu veselīgi!" Patiesībā veselība ir mērķis un ēdienkartes izvēle ir līdzeklis mērķa sasniegšanai.

Mana pieredze pusaudžu gados apstiprina, ka atturēšanās no cūkgaļas manu veselību krietni pasliktināja. Papildus jaunajai diētai, es biju sapratis, ka skolā ir cītīgi jāmācās. Tas noveda mani pie nepilnvērtīga miega (pa vēliem vakariem/naktīm mācījos) un nepilnvērtīga uztura (ēdu to pašu, ko citi, tikai bez gaļas). Tajā laikā domāju, ka atturoties no nepareiziem ēdieniem, es dodos veselības virzienā. Patiesībā fakti liecināja pretējo - mana imunitāte bija pamatīgi vājinājusies.

Pēc visa minētā mans secinājums ir šāds: veselības apsvērumi varētu būt viens no iemesliem cūkas gaļas neēšanai. Tomēr var būt apstākļi, kuros tieši veselība prasa cūkgaļas ēšanu.

Ir vēl trešais skaidrojums, kas, manuprāt, ir ticamākais iemesls Vecajā Derībā dotajam aizliegumam. Tas bija veids, kā pasargāt ebreju tautu no saplūšanas ar citām tautām. Ar ierobežojumiem ēdienkartē tika saglabātas tautas vērtības, piemēram, patiesā Dieva pielūgsme. Kā arī tauta tika pasargāta no pagānu netikumu pieņemšanas [5].

Lai gan joprojām kristieši tiek aicināti nošķirties no apkārtējo netikumiem, tomēr Jaunajā Derībā šajā jautājumā ir būtiskas izmaiņas. Jēzus nevis uztur, bet nojauc barjeras starp dažādām tautībām un šķirām.
Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū. (Galatiešiem 3: 28)
Pēteris redz parādību, kas trīs reizes uzsver, ka pārējās tautas Dieva skatījumā vairs nav nešķīstas. Interesanti, ka salīdzinājumam tiek izmantoti tieši nešķīsti dzīvnieki (Apustuļu darbi 10: 10-16). Pāvils arī atbalsta, ka kristieši var sēsties pie viena galda ar neticīgajiem (1. Korintiešiem 5: 9, 10).

Tātad šis iemesls mūsdienās vairs nav aktuāls. Mums nav jāturas pie īpašas diētas, lai nesaistītos ar neticīgajiem līdzcilvēkiem.

Ceturtā nostāja ir pavisam vienkārša. Mēs nezinām patieso aizlieguma nolūku. Bet mums tas arī nav obligāti jāzina. Ja reiz Dievs to aizliedza, tad tam ir bijis kāds būtisks iemesls. Mums nav jāprasa kāpēc, bet ir jāuzticas un jāpaklausa.

Izklausās ļoti dievbijīgi un pareizi. Tomēr, kā tad ir ar daudziem citiem norādījumiem Bībelē, kurus mēs neievērojam? Piemēram, aizliegums velkāt apģērbu, kurā ir saausti kopā dažādi materiāli (5. Mozus 22:11). Vai mēs sadauzām krāsni vai jauno indukcijas plīts virsmu, kurai ir pieskāries beigts nešķīsts dzīvnieks, piemēram, pele (3. Mozus 11:35)? Vai pirms apsēšanās uz kāda krēsla, mēs pārliecināmies, ka tur nav sēdējusi sieviete, kurai ir mēnešreizes (3. Mozus 15:22)? Kā ar Jaunās derības aizliegumiem: sievietes nedrīkst Dievu lūgt bez galvas segas; sievietes nedrīkst runāt sapulcēs.

Laigan šī nostāja sākumā šķiet ļoti pareiza, tomēr jāatzīst, ka tā drīzāk tiek izmantota, lai aizstāvētu savu pārliecību, kurai nevar atrast citu skaidrojumu.

Kāds no visa secinājums?

Kāpēc tad es neēdu cūkas gaļu? Laikam galvenokārt uzskatu to par veselīgu ieradumu. Un ziniet, es vairs neesmu gatavs mirt šī ieraduma dēļ.

Tomēr ir vēl viens jautājums, uz kuru man nav atbildes. Vai man ir jāattur no cūkgaļas ēšanas arī savs bērns? Kāpēc?


Informācijas avoti:
[1] http://www.kardiologija.lv/files/veseligs_uzturs_buklets_zalsh_l.pdf
[2] https://www.westonaprice.org/health-topics/food-features/how-does-pork-prepared-in-various-ways-affect-the-blood/
[3] https://www.westonaprice.org/health-topics/food-features/how-does-pork-sausage-affect-the-blood/
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Pork
[5] http://www.biblestudytools.com/commentaries/jamieson-fausset-brown/leviticus/leviticus-11.html
Kāpēc es neēdu cūkgaļu? Kāpēc es neēdu cūkgaļu? Reviewed by Ulvis Skadiņš on pirmdiena, oktobris 23, 2017 Rating: 5

1 komentārs:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.