Dievs ir mīlestība

Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. (1.Jāņa 4:8)
Kad vairums cilvēku saka - Dievs ir mīlestība, tas, ko viņi ar to parasti domā ir, ka Dievs izturas mīloši pret to, ko pats radījis. Protams, Dieva mīlestība atklājās mīlošā rīcībā, tomēr apgalvojums, ka Dievs ir mīlestība, ietver sevī daudz ko vairāk.

Bibliskā mācība par Trīsvienību ļauj mums pavisam nedaudz ielūkoties tajā, kas ir Dievišķā Mīlestība un kā tā darbojas. Pašā pamatā Mīlestība ir citos-centrēta – tas nozīmē, ka galvenā uzmanība un enerģija ir koncentrēta nevis uz sevi, bet uz citiem. Pats apbrīnojamākais ir tas, ka Dievs šo citos-centrētību iemieso Trīsvienībā.
Tā piemēram, Dievs Tēvs neslavina pats sevi. Apustulis Pāvils raksta, ka Viņš (Dievs) Kristu ir ļoti pagodinājis un ”dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem” (Filip.2:9). Dievs Tēvs arī nepiedēvē Savu spēku varai, bet gan Svētajam Garam (Cah 4:6). Tāpat Jēzus Kristus nepaaugstina un necildina sevi, bet Tēvu (Jāņa 10:29) un Svēto Garu (Jāņa 14:26). Arī Svētais Gars cildina Tēvu (Galat 4:6) un Dēlu (Jāņa 15:26).

Dievs – visās trīs Personās – iemieso šo citos-centrētību arī tajā veidā, kā Viņš Sevi upurē savu radījumu dēļ. Šādi rīkoties Dievam ir dabīgi, jo Viņa pamatbūtība ir Mīlestība un visas uzmanības pievēršana citiem.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[2] Ir viens Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars – trīs mūžīgu Personu savienība. Dievs ir nemirstīgs, visspēcīgs, visu zinošs, pāri visam un vienmēr klātesošs. Viņš ir bezgalīgs, cilvēka prātam neaptverams, tomēr iepazīstams, pateicoties Viņa pašatklāsmei. Dievs, kurš ir mīlestība, ir mūžīgi cienīgs, lai Viņu godātu, pielūgtu un Tam kalpotu visa radība.
Dievs ir mīlestība Dievs ir mīlestība Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūnijs 10, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.