Dievs iedrošina mūs lietot saprātu

...Bet Jēzus, nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja: "Ko jūs domājat savās sirdīs? (Lūk.5:22)
Dievs ir mūs radījis sev līdzīgus – ar spēju domāt un spriest. Mēs esam inteliģentas būtnes, un Dievs vēlas, lai šo spēju domāt mēs lietotu gan savās dzīvēs, gan attiecībās ar Viņu.


Visskaidrāk to atklāj fakts, ka Viņš noorganizēja Grāmatu kā vienu no galvenajām komunikācijas metodēm ar mums. Bībele kā komunikācijas metode ietver sevī vairākas unikālas priekšrocības. Līdz minimumam ir samazināta aizsardzības reakcija, jo kurš gan var justies grāmatas apdraudēts? Tas nav kāds dominējošs spēks vai visu pakļaujošs mēdijs; mums taču ir iespēja izvēlēties, kad mēs To paņemsim vai liksim nost. Un visbeidzot, Bībele ir izveidotā tā, lai uzrunātu mūsu inteliģenci, jo, lai saprastu Tās vēsti, mums ir jāiedziļinās Tās sniegtajos pierādījumos un tad jāizdara secinājumi.

Dievs to ir ieplānojis šādā veidā, jo visvairāk Viņš ir ieinteresēts jēgpilnās attiecībās ar mums – un šādas attiecības paredz inteliģentu sadarbību starp abiem attiecību partneriem. Un tā, lai uzzinātu ko vairāk par Dievu ar Viņa Grāmatas starpniecību, Dievs uzaicina mūs piedalīties mācīšanās procesā. Dievam patīk jautājumi, novērojumi un pat iebildumi. Tieši tāpat kā Dievs vēlas mums pilnībā atklāt Pats Sevi, tāpat Viņš vēlas, lai mēs pret viņu būtu īsti un patiesi. Dievs jau, protams, varētu mums Sevi atklāt kādā fantastiskā veidā, kas pilnībā pat paralizētu pārsteigumā vai šokā; tomēr tā vietā Dievs ir izvēlējies ļaut mums lēmumus par Viņu pieņemt, balstoties uz pierādījumiem.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[1] Svētie Raksti, Vecā un Jaunā Derība, ir Dieva Vārds rakstītā formā, kas sniegts ar dievišķās iedvesmas palīdzību. Dieva iedvesmotie autori runāja un rakstīja Svētā Gara iespaidā. Šajā Vārdā Dievs cilvēcei devis zināšanas, kuras nepieciešamas glābšanai. Svētie Raksti ir Dieva gribas autoritatīvā un nemaldīgā un augstākā atklāsme. Tie ir rakstura standarts, pārbaude piedzīvotajam, galīgā doktrīnu atklāsme un uzticama liecība par Dieva darbiem vēstures gaitā.
Dievs iedrošina mūs lietot saprātu Dievs iedrošina mūs lietot saprātu Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūnijs 03, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.