Dievs ir visspēcīgs

... ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots. (Cak.4:6)
Dievs ir Pirmsākums. Viņš ir visa Universa Radītājs un Uzturētājs. Pravietis Jesaja saka, ka Dievs tur okeānus savās rokās, izmēra debesis ar saviem pirkstiem un paceļ planētu Zeme tik viegli, it kā tas būtu smilšu graudiņš (Jes.40:). Viņš ir pāri visam un virs visa, Viņš satur kopā pašu Universa struktūru. Pēc šādiem Bībeles pierādījumiem būtu grūti noliegt, ka Dievam piemīt neaptverams spēks.

Tomēr tas, kas Viņu padara visspēcīgu, nav Dieva milzīgais fiziskais spēks, bet Viņa žēlsirdīgais raksturs, jo tieši Dieva raksturs vada Viņa spēka pielietojumu. Mēs varbūt neesam par to domājuši, bet cik ļoti viss būtu savādāk, ja visspēcīgajam Dievam raksturs būtu kā Ādolfam Hitleram vai Jozefam Staļinam! Nebūtu tādu lietu kā mīlestība un prieks. Mums būtu jādzīvo nepārtrauktās bailēs no Dieva un no tā, ko Viņš varētu iedomāties mums nodarīt.

Cik brīnišķīgi, ka Dievs, kurš nav ierobežots fiziskās varenības ziņā, ir apveltīts ar vēlmi kalpot. Palīdzot un svētot citus, Viņš iegūst Savu radījumu mīlestību, apbrīnu un respektu. Ar to iegūtā cieņa un pilnvaras ir daudz pārākas par jebkuru varu, kas varētu tikt panākta ar spēka vai spaidu palīdzību. Lūk, tāpēc mūsu Dievs ir patiesi Visspēcīgs!

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[3] Dievs mūžīgais Tēvs ir visas radības Radītājs, Pirmsākums, Uzturētājs un Valdnieks. Viņš ir taisnīgs un svēts, žēlsirdīgs un laipns, lēns dusmoties, bet pārpilns ar nesatricināmu mīlestību un uzticību. Dievam Tēvam ir tādas pašas īpašības un spējas, kādas redzamas Dievā Dēlā un Dievā Svētajā Garā.
Dievs ir visspēcīgs Dievs ir visspēcīgs Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūnijs 17, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.