Dievs sazinās ar mums

...šinīs pēdīgajās dienās [Dievs] uz mums ir runājis caur Dēlu... (Ebr.1:2)
Bībelē Jēzus tiek nosaukts kā “starpnieks starp Dievu un cilvēkiem” (1.Tim.2:5). Parasti mēs, runājot par starpnieku, ar to domājam kādu, kas darbojas kā samierinātājs strīda gadījumā. Tomēr starpnieks var apzīmēt arī personu, kas nogādā vēsti adresātam. Tas būtu līdzīgi, kā starpvalstu attiecībās darbojas diplomāts vai sūtnis. Varētu pat teikt, ka Jēzus Kristus ir kā Debesu ārlietu ministrs. Viņš ir tas kanāls, caur kuru informācija par Dievu tālāk tiek nodota visai radībai.


Un Jēzus šajā darbā burtiski “iegulda Sevi visu”. Kad nonākam līdz absolūtas patiesības par Dievu atklāšanai cilvēku rasei, tad Jēzus arī kļūst par cilvēcīgu būtni, lai šādā veidā visefektīvāk komunicētu ar mums. Tā vietā, lai nosūtītu ziņu no tāluma, distancēti vai pastarpināti, Viņš izdarīja to personīgi. Viņš pieņēma cilvēka miesu un asinis…un kļuva par mums viegli pieejamu personu, kuru mēs varam iepazīt, ar kuru varam iedraudzēties.

Kad Jēzus augšistabā teica: “Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota” (Lūk.22:19), Viņš to domāja diezgan burtiski. Viņa miesa, Viņa asinis, Viņa dzīve un Viņa nāve ir vēsts par Dievu, ko Jēzus atnāca mums pasniegt.

Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[4] Dievs mūžīgais Dēls iemiesojās Jēzū Kristū. Pateicoties Viņam, tika radītas visas lietas, atklāts Dieva raksturs, paveikta cilvēces pestīšana un tiek tiesāta pasaule. Būdams mūžīgi patiess Dievs, Viņš kļuva arī par patiesu cilvēku – Jēzu Kristu. Viņš tika ieņemts no Svētā Gara un piedzima no jaunavas Marijas. Kā cilvēks Viņš dzīvoja un sastapās ar kārdināšanām, taču parādīja nevainojamu Dieva taisnības un mīlestības piemēru. Viņa veiktie brīnumdarbi parādīja Dieva spēku un apliecināja Viņu kā Dieva apsolīto Mesiju. Viņš brīvprātīgi cieta un mira pie krusta par mūsu grēkiem un mūsu vietā, tika uzmodināts no mirušajiem un devās uz Debesīm, lai mūsu labā kalpotu Debesu svētnīcā. Viņš nāks atkal slavā un godībā, lai pabeigtu savu ļaužu izglābšanu un visu atjaunotu.
Dievs sazinās ar mums Dievs sazinās ar mums Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, jūnijs 24, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.