Līdzība par 10 jaunavām

Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas, paņēmušas savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. Piecas no tām bija nesaprātīgas un piecas saprātīgas. Nesaprātīgās, ņemdamas savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu. Bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni: redzi, līgavainis nāk! Izejiet viņu sagaidīt! Tad visas desmit jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja: nē! Tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca: kungs, kungs, atver mums! Bet viņš tām atbildēja: patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu! Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu. (Mateja 25: 1-13.)
Jēzus mācekļi bija Viņam jautājuši par Viņa atgriešanos (24.nodaļā). Jēzus zināja, ka cilvēki ļoti grib zināt konkrētu laiku. Bet Viņš atbildot vispirms izskaidro dažādas zīmes, kas būs redzamas pirms Viņa otrās atnākšanas. Un tad Viņš pasaka, ka neviens nezina konkrētu laiku un datumu, kad Viņš atgriezīsies, vienīgi Tēvs. Vēlāk 24.nodaļas 36.pantā Jēzus vispirms salīdzina savu otro atnākšanu ar Noasa laikiem (37-41), tad saka, ka atnākšana būs līdzīga kā zagļa ielaušanās naktī (42-44). Tālāk seko divas līdzības par nelietīgo kalpu un par desmit jaunavām. Tās atklāj, ka Kristus kavēsies, un norāda uz nepieciešamību kristiešiem vienmēr būt nomodā un gataviem gaidīt ilgāk nekā viņi ir paredzējuši. Tāds ir konteksts līdzībai par 10 jaunavām.
Šī līdzība atklāj, ka Jēzus atgriešanās aizkavēsies. Tās centrālais pants atrodams Mateja 25:13- „Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz dienu, nedz stundu.”
Jēzus runāja līdzībās, jo viņš vēlējās cilvēkiem izskaidrot, ko nozīmē Viņa atgriešanās, kāds būs laiks pirms Viņa atnākšanas un ko nozīmē būt nomodā. Šīs līdzības bija ņemtas no pazīstamām situācijām tā laika kultūrā, lai cilvēki varētu saprast, ko Jēzus saka. Kāzu tradīcijas tajos laikos bija krietni citādākas nekā latviešu tradīcijas mūsdienās.

Kāzu tradīcijas

Līdzībā aprakstītie notikumi risinās naktī. Starp viesiem ir 10 jaunas sievietes. Katrai no tām ir lukturis. Kāzu sastāvdaļa bija svinības, kas sekoja pēc laulību ceremonijas. Tajos laikos līgavas draudzenes visas kopā mājās gaidīja, kad ieradīsies līgavainis, lai viņas vestu uz kāzu svinībām. Tad visi gājienā devās uz līgavaiņa mājām. Bieži līgavaiņa ierašanās aizkavējās, un tas nebija nekas neparasts. Šajā stāstā piecas saprātīgās jaunavas bija paņēmušas līdzi eļļu ar rezervi, jo tas bija normāli. Taču nesaprātīgajām bija jādodas iegādāties papildus eļļu, un tas notika tieši tajā laikā, kad ieradās līgavainis. Ciematā viens otru labi pazina, tāpēc iegūt mazliet eļļu arī naktī nebija nekādu problēmu. Taču līgavainis ar līgavu tikmēr atnāca, viss pulks iegāja mājās, un durvis tika aizslēgtas. Kad viņas ieradās ar eļļu, līgavainis sacīja, ka viņš viņas nepazīst.

Galvenā doma

Esmu dzirdējis dažus ļaudis sakām, ka šī līdzība rāda, cik daudz draudzē ir patiesu kristiešu. Ja līdzībā piecas jaunavas ir saprātīgas un piecas nesaprātīgas, tātad katrā draudzē puse kristiešu ir patiesi ticīgie, bet otra puse nav īsti kristieši. Tas nozīmētu, ka puse no mūsu draudzes locekļiem tiks izglābti un puse nē.
Es jūs aicinu uzmanīties meklēt līdzībā tādas idejas, kādas tur nav atrodamas. Katrai līdzībai ir viena galvenā doma, un mums ir jāatrod to. Šis teksts skaidri atklāj, ka mēs nezinām konkrētu laiku, tāpēc mums vienmēr ir jābūt nomodā.

Līdzības tēli

Šajā līdzībā ir trīs galvenie tēli – piecas saprātīgās jaunavas, piecas nesaprātīgās un līgavainis. Kas ir kopējs visām desmit sievietēm? Visas ir jaunavas. Tas simbolizē šķīstību. Viņām visām ir lukturi, un visas devās sagaidīt līgavaini. Visas ir iesnaudušās, un viņas par to netiek kritizētas.
Atšķirības: saprātīgās bija paņēmušas eļļu ar rezervi. Nevajag meklēt kādu apslēptu nozīmi eļļai vai faktam, ka visas bija aizmigušas. Nesaprātīgās jaunavas zināja, kā kāzās mēdz gadīties. Tās zināja, ka līgavainis mēdz aizkavēties, tādēļ ir normāli paņemt līdzi vairāk eļļas. Bija bezrūpīgi, pat bezatbildīgi no viņu puses neparūpēties par to. Šī iemesla dēļ stāstītājs pret viņām ir ļoti strikts. Viņām bija savas iedomas, ka līgavainis ieradīsies ļoti drīz un ka viņām nevajadzēs vairāk eļļas kā parasti. Galvenā doma, kas šeit izteikta, ir aicinājums būt gataviem tam, ka līgavainis aizkavēsies. Protams, mums vajag dzīvot katru dienu tā, it kā Jēzus atnāks šodien, un tomēr mums vajag būt gataviem tam, ka Viņš var arī aizkavēties.

Kas ir jaunavu motivācija gaidīt?

Uzmanības centrā ir līgavainis. Viņa personība ir vissvarīgākā. Jebkura kristieša motivācija ir Jēzus Kristus. Kristiešiem nav jāgaida gala laika notikumi ar bailēm. Vienīgai motivācijai ir jābūt mīlestībai pret Jēzu. Līgavainis ierodas nakts vidū. Simboliski mēs varam teikt, ka Jēzus atnāks uz šo pasauli tad, kad to būs ietinusi dziļa morālā tumsa. Bet mums, kristiešiem, nav jāfokusē savu uzmanību uz sliktajām lietām, kas notiek, bet tikai uz Jēzu. Kristiešiem mūsu sabiedrībā ir jāatklāj Jēzus patiesais raksturs.

Galvenā nesaprātīgo jaunavu kļūda

Pirmkārt, viņām bija sava pārliecība, ka līgavainis ieradīsies drīz. Arī šodien dažiem kristiešiem ir sava pārliecība, ka Jēzus atnāks tuvāko 2-5 gadu laikā, jo viņi saskata dažas Jēzus minētās zīmes pasaulē un tās interpretē pēc savas izpratnes. Visā kristīgajā vēsturē  daudzi ļoti nodevušies kristieši ir mācījuši, ka Jēzus nāks ļoti ļoti drīz. Hipolits 236.gadā mūsu ērā rakstīja, ka Kristus noteikti atnāks līdz 500.gadam. Tad ap 1000.gadu bija pārliecība, ka laiks ir piepildījies, un daudzi bija pārliecināti, ka Jēzus drīz nāks. Daži kristieši pat atteicās novākt ražu un rūpēties par citām ikdienas vajadzībām.  1500.-jos gados Mārtiņš Luters rakstīja, ka pasaule nepastāvēs ilgāk par 100 gadiem. Kristofers Kolumbs ticēja, ka pasaule beigs pastāvēt 1656.gadā. Tas nekad nebeidzas. Jēzus centās pasargāt no šīm idejām. Atceros, kad Padomju Savienība sabruka un bija iespēja atkal šajā lielajā teritorijā brīvi sludināt evaņģēliju, kur tas iepriekš bija aizliegts, daudzi ticēja, ka dažu tuvāko gadu laikā Jēzus atgriezīsies, jo viņi ir piepildījuši pravietojumu par to, ka evaņģēlijs tiks pasludināts visām tautām. Tagad, kad ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, mums jāatzīst, ka Jēzus vēl nav atnācis. Kurš ir vainīgs? Baznīca, baznīcas vadītāji vai draudzes locekļi? Nē, jo mums nav pareiza izpratne par Jēzus atgriešanos.
Nekad nevajag domāt, ka Jēzus nāks tuvāko gadu laikā vai arī tuvāko dažu tūkstošu gadu laikā. Mums vajag rūpīgāk pētīt Bībeli, ko tā raksta.
Bet mēs līdzībā ieraugām vēl vienu iespējamu kļūdu. Vēlāk nesaprātīgās līgavas cerēja, ka līgavainis aizkavēsies ilgāk. Kāpēc? Jo viņas domāja, ka paspēs nopirkt eļļu un atgriezties, lai sagaidītu līgavaini. Bet viņš atnāca ātrāk nekā viņas domāja. Tas nozīmē, ka Jēzus var atnākt ātrāk nekā jebkurš no mums domā. Turklāt neviens no mums nezina, cik ilgi dzīvosim šajā pasaulē. Tādēļ Jēzus brīdina, ka daudziem Viņa atnākšana notiks ātrāk nekā viņi gaida.

Ko raksturo saprātīgās jaunavas?

Viņas gaida līgavaini. Bet viņas sagādā vairāk eļļas, jo zina, ka līgavainis mēdz aizkavēties. Viņām nav savu aprēķinu, kad tieši līgavainis ieradīsies. Viņas ir gatavas, ja līgavainis ieradīsies ļoti ātri, bet viņas ir gatavas arī tam, ka viņš aizkavēsies. Līgavainis var ierasties vēlāk, bet tas viņas neietekmēs. Viņām vienkārši jābūt gatavām. Viņas simbolizē patiesos kristiešus, kas gaida Jēzus otro atnākšanu: viņi ir gatavi visām iespējām, vienalga, vai Jēzus atnāks agrāk vai vēlāk. Patiesi kristieši nenosaka konkrētus laika periodus (nākamajos 10 vai 20 gados), jo Jēzus mūs mācīja būt gataviem vienmēr Viņa atnākšanai. Tas nav viegls uzdevums, bet tas ir patiesu kristiešu pienākums.
Šo līdzību parasti sauc „Līdzība par desmit jaunavām”. Tomēr jauki būtu to saukt kā līdzību par Līgavaini. Vispirms tāpēc, ka gaidītājas visas bija jaunavas, un bija tikai viens līgavainis. Un līgavainis bija tas, kurš noteica, kuras no viņām ir saprātīgas, kuras nē. Līgavainis ir tas, kurš paziņo, ka nepazīst nesaprātīgās jaunavas.
Šajā līdzībā līgavainis simbolizē Jēzu Kristu. Kristiešiem ir svarīgi redzēt, ka šajā stāstā galvenā persona ir Jēzus. Arī runājot par Jēzus otro nākšanu, ir svarīgi centrā vienmēr likt Jēzu nevis laika zīmes vai laikus.
Kā lai mēs centrā vienmēr liekam Jēzu? Kad mēs rūpīgi pētām un mācāmies Rakstus – Viņa doto Vārdu. Un tad, kad mēs centrā liksim Jēzu, mēs sapratīsim, ko nozīmē būt nomodā un gataviem Viņa otrai nākšanai.
Līdzības beigās līgavainis saka nesaprātīgajām jaunavām: Es jūs nepazīstu. Tādēļ, mani dārgie draugi, vissvarīgākais ir pazīt Jēzu Kristu un veidot attiecības ar Viņu!

Tālivaldis Vilnis
kā mācītājs kalpo Ventspils un Talsu draudzēs.
Līdzība par 10 jaunavām Līdzība par 10 jaunavām Reviewed by VA redakcija on piektdiena, februāris 02, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.