Dažādas konfesijas, jauka draudzība un sadarbība

Ojārs Incenbergs. Kalpošana draudzēs (Ventspils, 2003.-2013. 3.daļa) 

Tāpat kā citās draudzēs, Ventspilī nebija tikai celtniecība, bet arī kalpošana draudzē un sabiedrībā.

Pilsētas dažādo konfesiju mācītāji tikāmies un pārrunājām, ko kopīgi varam darīt pilsētas garīgās dzīves stiprināšanai? Pirmais, ar ko sākām, pārliecinājām pilsētas vadību par nepieciešamību atbalstīt kapelāna darbu slimnīcā un pansionātā. Tika ierādītas telpas, ar pilsētas atbalstu tās izremontētas, un domes algoti kapelāni sāka darboties. Slimnīcā un pansionātā notiek dažādu konfesiju regulāri dievkalpojumi, vienreiz mēnesī kalpoju dievkalpojumos slimnīcā, pansionātā retāk, jo tur nebija neviena adventista.

Augusta pirmajā sestdienā un svētdienā Ventspilī plaši tiek svinēti pilsētas svētki. Vienmēr tie sākas ar starpkonfesionālu dievkalpojumu ar visu konfesiju mācītāju piedalīšanos. Bet kā uzrunāt vairāk cilvēku?

Piedāvāju nedēļu pirms pilsētas svētkiem pēdējā jūlija sestdienā pilsētas Rātslaukumā  visas dienas garumā  rīkot Bībeles lasīšanas maratonu. Tas arī tika īstenots. Dažādu konfesiju draudzes organizēja savas lasītāju komandas, izvēlējās laikus. Lasījumu iesāka mācītāji, tad sekoja neliels garīgās mūzikas koncerts, tad atkal lasījums. Protams, visu Bībeli nevar izlasīt 10 stundās, tādēļ mācītāji vienojās par tekstiem, ko lasīsim.

Katru gadu tika lasīti citi teksti kā no Jaunās Derības, tā arī Bībeles dzejas grāmatas. Divus gadus bija īpaši lasījumi. Vienā gadā mācītāji ieteica, ka vajadzētu paaugstināt Jēzu Kristu. Ieteicu lasījumu veidot no divām daļām. Pirmā – Kristus dzīve pravietojumos Vecā Derībā, un otrs lasītājs lasa tekstu – piepildījumu Jaunajā Derībā. Otrā daļa- Kristus dzīve sakārtota hronoloģiskā secībā visos evaņģēlijos. Ņemot palīgā dažādos Bībeles komentārus, centos visu sagatavot, protams, visu iepriekš kopīgi izvērtējot.

Vēl vienu gadu nolēmām lasīt, ko Bībele raksta par radīšanu un eshatoloģiju. Atkal tekstus sadalījām divās daļās, tika izmeklēti visi attiecīgie teksti, lasījumu visas dienas garumā noslēdzot ar Atklāsmes grāmatas pēdējo nodaļu krāšņajiem aprakstiem. Sevišķi aktīva bija jaunatne, jautājot, kad lasīsim atkal. Jāpiebilst, ka lasīt attiecīgo tekstu varēja katrs savā dzimtajā valodā. Tādēļ lasījumi dažreiz skanēja gan krievu, gan poļu un pat čigānu valodā.

Vienugad tiku uzaicināts un piedalījos Latvijas valsts lūgšanu brokastīs Rīgā. Pēc tam mācītāji ierosināja, un mēs kopīgi organizējām līdzīgu pasākumu Ventspils pilsētas un novada ietvaros.

Lūgšanu pasākumus organizēju vairākus gadus, un cilvēku reakcija bija dažāda. Laikraksta komentāros pēc pirmā gada pasākuma bija šāds teikums: „Bagātie ēd, bet kas dos nabagiem?”

Mācītāji, nākamajā gadā pārrunājot pasākuma rīkošanu, sprieda, ko darīt? Tajā laikā ADRA aicināja draudzes uzņemties rūpes par daudzbērnu ģimenēm. Arī mūsu draudze rūpējās par vienu septiņu bērnu ģimeni un vēl vienu desmit bērnu ģimeni. Abām ģimenēm bija grūtības ar dzīvojamo platību. Par to pastāstīju mācītājiem, un viņi vienojās uzaicināt šo ģimeņu vecākus uz Lūgšanu brokastīm. Brokastīs parasti tika aicināta pilsētas dome, visi iestāžu vadītāji, skolu direktori un citas vadošās personas.

Organizējot pasākumu, sadalījām cilvēkus pie galdiņiem tā, lai satiktos dažādas personas, viens pie galdiņa vienmēr bija mācītājs. Šoreiz pie viena galdiņa sēdēja Domes priekšsēdētājs un arī šo ielūgto ģimeņu mātes (tēvi neieradās) ar nolūku, lai viņi savas problēmas varētu kopā izrunāt. Jāpiebilst, ka viņi patiešām izrunājās, un drīzā laikā viņiem arī tika palīdzēts.

Es sēdēju pie cita galdiņa, pie kura sēdēja arī šīs desmit bērnu ģimenes bērnu skolas direktore. Ieraugot māti kopā ar Domes priekšsēdētāju, viņa sašutumā izsaucās: „Ko viņa te meklē!” Ticu, ka tā nebija nejaušība, bet īpaša Dieva vadība, kad varēju viņai paskaidrot par mūsu rūpēm par šo ģimeni, kas mēs esam un kāda ir ADRA organizācija. To dzirdēja arī pārējie.

Ventspils bibliotēkā organizēju Bībeles vēstures izstādi un arī Bībeļu izstādi ar lekciju ciklu par Bībeles vēsturi, arheoloģiju un tulkojumiem  divreiz dienā, īpaši uzaicinot skolas apmeklēt šos pasākumus. Vakaros lekcijas apmeklēja arī kolēģi - citu konfesiju mācītāji. Pasākumi ar Bībeles izstādi notika arī Ventspils pansionātā, Piltenē, Ancē.

Ventspilī bibliotēkā bija ieradušie arī talsinieki un izteica vēlēšanos, ka šādu pasākumu varētu sarīkot arī Talsos.  Pēc kāda laika Talsu Bērnu bibliotēkas telpās nedēļas garumā notika lekciju cikls. Man palūdza, vai es nevaru sagatavot lekcijas par tēmām „Bībele un vēsture, Bībele un literatūra un māksla.” Izrādījās, tās bija speciālas mācību stundas visām Talsu vidusskolu klasēm no 10.-12. Skolotāji aicināja klausīties, jo par šīm tēmām bērniem bija arī  jāraksta darbi. Tā nu es lasīju lekcijas jeb mācību stundas bērniem visas dienas garumā un dažus vakarus arī pilsētas iedzīvotājiem. Man tas bija liels prieks un pateicība Dievam, ka Talsos viss bija tik labi noorganizēts.
Dažādas konfesijas, jauka draudzība un sadarbība Dažādas konfesijas, jauka draudzība un sadarbība Reviewed by VA redakcija on piektdiena, aprīlis 05, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.