Vai viņi drīkst saukties brāļi?

Dzīvoja pieci draugi. Viņiem visiem bija daudz kopīgu dzīves vērtību. Tomēr vienā lietā viņu domas būtiski atšķīrās. Tāpēc viņi nevarēja saprast, vai šī jautājuma dēļ viņi var dzīvot zem viena jumta un saukties par brāļiem.

Viņi visi bija kristieši. Viņiem visiem Kristus bija pats svarīgākais viņu dzīvē. Viņi visi atzina, ka ir grēcīgi un ka visiem vajadzīga Kristus dotā glābšana. Viņi bija pārliecināti, ka Bībele ir īpaša Dieva atklāsme, kas joprojām ir aktuāla un tās vēsts ir burtiska, uzticama un jāuztver kā autoritāte. Viņiem bija svarīgi visi Dieva baušļi. Viņi pat bija vienprātīgi svētās dienas jeb sabata jautājumā. Viņu skatījumā pats galvenais bauslībā bija mīlēt Dievu pāri visam un līdzcilvēkus kā sevi pašu. Viņi visi kā viens bija pārliecināti, ka Dievs "ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams" (2.Mozus 20: 11).

Tomēr viņu domas atšķīrās par veidu, kā Dievs visu ir radījis...


Viens no draugiem uzstāja, ka tas noticis 6 dienās, kur katra diena bija 24 stundu gara. Radīšanas apraksts 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā ir ar zinātnisku raksturu - tas jāuztver tieši. Zemes vecums ir mazāks par 10 tūkstoš gadu. Ģeoloģiskie slāņi un fosilijas tajos veidojās globālo plūdu rezultātā.

Otrs viņam lielā mērā piekrita, bet uzskatīja, ka pati zeme tomēr ir vecāka - tā kā to ir pieņēmuši šīs jomas pasaules zinātnieki - ap 4.5 miljardu gadu.

Trešais draugs uzskatīja, ka ģeoloģiskie atklājumi pierāda to, ka Dievs arī dzīvības formas radījis pakāpeniski ilgā laika posmā - simtiem miljonu gadu laikā. Visas jaunās dzīvības formas radās dievišķas ierosmes rezultātā nevis evolūcijas ceļā. Cilvēks tika radīts atsevišķi, pamatojoties uz esoša primāta anatomiju. Viņš uzskata, ka Bībelē aprakstītie plūdi bija ar lokālu nevis globālu raksturu.

Ceturtais bija pārliecināts, ka evolūcija ir notikusi, tomēr sākumā to ierosinājusi dievišķa iejaukšanās. Viņš uzskatīja, ka ģeoloģiskie atklājumi atsevišķos posmos parāda tik lielu un pēkšņu dzīvības formu dažādību, ka to var izskaidrot tikai ar dievišķu iejaukšanos nevis ar evolūcijas teoriju.

Piektais uzskatīja, ka Bībele nav zinātniska grāmata, bet gan Dieva atklāsme par būtiskākām lietām, par kurām zinātne klusē. Tomēr, ja vēlamies zinātniski izskaidrot, kā viss ir radies, tad atbildes jāmeklē dabā. Viņš uzskata, ka Dievs ierosināja lielo sprādzienu, nosakot precīzu gravitācijas spēka lielumu, lai varētu veidoties zvaigznes un planētas. Viņš radīja apstākļus, lai planētām būtu atmosfēra un varētu veidoties dzīvība. Dievs vadīja evolūcijas procesu, kura rezultātā no kopīga sākotnējā senča attīstījās un veidojās visa lielā dažādība, kuru šodien varam novērot dabā, ieskaitot cilvēku. Dievs joprojām visā aktīvi iesaistās un visu uztur.

Katram no viņiem ir pamatojums savai pārliecībai. Katram ir savi grūtie jautājumi, uz kuriem nav vienkāršas atbildes. Katrs no viņiem uzskata, ka vismaz kāds no viņiem pamatīgi kļūdās. Un tomēr paliek jautājums, vai viņi visi var dzīvot zem viena jumta? Vai viņi visi var kopīgi sludināt evaņģēliju, savā starpā nestrīdoties?
Vai arī šī atšķirīgā uztvere šajā jautājumā ir pietiekošs iemesls, lai nošķirtos cits no cita un sauktu pārējos par atkritējiem un pagāniem?
Ko tu par to domā?
Vai viņi drīkst saukties brāļi? Vai viņi drīkst saukties brāļi? Reviewed by Ulvis Skadiņš on sestdiena, aprīlis 08, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.