Vai Tu mani mīli?

Vaira un Leonards Roderti pirms vairāk kā 50 gadiem   

Mana sieva ar savu kalpošanu-uzupurēšanos man visu mūžu māca par AGAPI. Tā izpaužas sevišķi pret bērniem un mazbērniem, bet tikpat liela tā ir arī pret mani. Patiess mīlētājs grib un gaida pretmīlestību. Daudzas, pat neskaitāmas reizes viņa jautā: ‘Vai tu mani mīli?’

Arī Dievs nāk pie cilvēkiem ar jautājumu: ‘Vai tu mani mīli?’
Kad mēs sakām , tad Dievs jautā: ‘Kā tu mani mīli?’ ‘Dari tavu mīlestību dzirdamu, redzamu un taustāmu!’

Kā labs piemērs mums ir Jēzus saruna ar Pēteri: ‘Pēter, mīlestību var redzēt, mīlestību var dzirdēt un to var arī sajust. Kā ir ar tavu mīlestību?’

Mīlestība šodienas valodā raksturojas ar trīs lielumiem. Mīlestība ir ‘audiāla’, ‘vizuāla’ un ‘kinestētiska’. Tie ir kā trīs vaļi, uz ko balstās mīlestība. Kā mums veicas ‘peldēšana ar šiem vaļiem’?

Ar mīlestību tādā izpausmē, kur to var konstatēt ar dzirdēšanu, mums liekas, ka iet labi. Mēs lasām, dziedam un sludinām par mīlestību, un tas skan diezgan skaļi. Bet ieklausoties ar Dieva ausīm, iznāk, ka mēs Dievu mīlam vien ar savu muti.
Vēl Tas Kungs ir sacījis: “Tādēļ, ka šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis, un viņu bijība Manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža.” (Jes 29:13)
Ir pagājuši daudzi gadu simti, bet Jēzum nākas konstatēt, ka nekas šajā laukā nav mainījies, un Viņš saka tos pašus vārdus:
Šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. (Mt 15:8)
Jā, skaņa jau būtu, bet vai tas nav tikai zvārgulis?

Kā ar dzirdamu mīlestību mums iet attiecībās ar māsām un brāļiem? Īstā mīlestība atklāsies kā dzirdama tad, kad tu sāksi ne tikai runāt ar avīm. Jā, avis un it sevišķi jēri grib dzirdēt mīlestību, nu tad mīļi sveicini tos, laipni runā ar tiem, un viņi dzirdēs mīlestību. Bet mīlestību visskaļāk izpaudīs tava attieksme un attiecības ar ganāmiem, vai tu viņus paēdini un padzirdini.

Pēter, tu gan saki, ka mīli Mani, bet vai to var arī redzēt? Kur to var redzēt? Mīlestību darbos varētu redzēt, ja darbi būtu. “Gani” (Jņ 21:15-17), un visi redzēs tavu mīlestību, kāda tā ir. Uzsmaidi avīm un jēriem, lai viņi saredz tavu laipnību un mīlestību. Bieži sēdi pie/ar viņiem, sarunājies ar viņiem.

Tad vēl, Pēter, – īstais gans iet meklēt pazudušo. “Un, atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies” (Lk 15:5), ņem uz rokām, piekļauj pie krūtīm un nes, nes uz mājām – mīlestību jūt. Bērni jūt mātes mīlestību. Jēri prasa mīlestības sajūtu – tās ir rūpes par viņiem. Viņi grib mīlestības siltumu. Mīlestībai ir jāsilda. Tā ir karsta. Tā ir uguns. Bībele saka: “Tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas.” (Augstā 8:6)

Cilvēki, sildiet viens otru, spiediet rokas, apskaujiet, uzsitiet pa plecu, noskūpstiet, un viņi sajutīs jūsu mīlestību! Pāvils piemin šos brālīgos skūpstus kā svētus.

Ir dažādas mīlestības. Dievs saka: ‘Īstā ir Manējā, tā ir AGAPE – upuris, tā silda.’
Arī tev vajadzīga šī AGAPE. Draudzei ir jāredz tevi pie sevis, jādzird tavu balsi un jāsajūt tevi savā vidē kalpošanā, materiāli.

Daudzi saka, kur ir Dievs ar Viņa mīlestību?
Vai Dieva mīlestību var redzēt? – Jā, “Dieva redzamajos darbos…” (Rm 1:20) Un tie ir mīlestības darbi.
Vai Dieva mīlestību var dzirdēt? Cilvēku sirdsapziņa to dzird. Tā ir Svētā Gara balss aiz jums.
Vai Dieva mīlestību var sajust? – Tā nedala, labs vai slikts, bet visiem dod sauli, lietu. Dievs ir saglabājis žēlastību. Viņš saka savā Vārdā:
Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. (Jer 31:3)
Šodien mīlestība pie cilvēkiem ir devalvējusies. Tā ir pazemota un pat sabradāta. Kādi vārdi jau vēl ir. Vēl jau runā par mīlestību, bet Jēzus saka, ka Viņš kaut kā to nejūt, un joprojām ļoti aktuāli skan Viņa jautājums: ‘Vai tu mani mīli?’ Vai mēs sadzirdam šo jautājumu?

Mīlēt tikai ar vārdiem, bet “ēst katram savu maizi” nav mīlestība. Senatnes pravietis Jesaja dod mums tādu nākotnes vīziju:

Tanī dienā septiņas sievas pieķersies vienam vīram un sacīs: “Mēs ēdīsim pašas savu maizi un tērpsimies pašas savās drēbēs, tikai ļauj mums saukties tavā vārdā, atņem mums mūsu negodu!” (Jes 4:1)

Sajust mieru, prieku un laimi ar Dievu, – kur tas ir? Dāvids saka, ka nepietiek ar ārīgu atrādīšanos, egoistisku sevis izskaistināšanu, vajadzīgs iekšējais sirds siltums.

Dievs jūt tavu labo sirdi: “Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” (Mt 25:40) Tāpat Dievs jūt nedarīšanu: “Viņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši.” (Mt 25:45)

Par mīlestību ir arī sliktas ziņas, ka tā izdziestot, pazūdot. Vai tiešām kaut kas tāds var notikt ar vislabāko, visdārgāko mantu, ar mīlestību? Tas var notikt vienīgi tad, ja cilvēki nav kopā un neturas pie Dieva, ja viņi nejūtas atkarīgi no Viņa, ja viņi nevērtē Dieva mīlestību. Domātāju nomāc: ‘Kāpēc?’

Cilvēkiem ir pieejami daudzi dažādi aizvietotāji, kas mums pakavē laiku, kas it kā dod apmierinājumu, un mēs sajūtamies labi. Cilvēki pat apbrīno šodienas erotiskās mīlestības mantas – no malas bagāto, aizraujošo mistiku, ko tās piedāvā, ka nemaz vairs negrib meklēt patieso, vienīgi patieso mīlestību, negrib Dieva AGAPI.
Cilvēki ir pieraduši pie bagātā lietu klāsta, un viņiem tagad viss liekas labs un derīgs, ar ko spēlēties. Žēl, ka viss, ko cilvēki saista ar mīlestību un patiesību, spēlītes vien ir un cilvēki tikai spēļu garā attiecas pret tik nopietnām lietām kā Dieva mīlestība un mūžības pavadīšanas vieta un laiks.

Cilvēki, kur ir mūsu nopietnība? Kur ir mīlestība? Un joprojām Jēzus jautā: ‘Vai tu Mani mīli?’ Viņš ir tik daudz mums devis! Atvēris visus ceļus, visas iespējas, lai mēs saņemtu mīlestību – Viņa mīlestību. Katrs Viņa vārds, darbs un dāvana ir Viņa mīlestības apliecinājums! Cilvēki, vai mēs dzirdam, vai redzam, vai sajūtam? Atvērsim ausis, acis un sniegsim roku!

Cilvēki, meklēsim atbildi, veidosim to! Dievs grib dzirdēt, redzēt un aptaustīt mūsu mīlestību! Kaut mums veiktos!
Kopbilde dzīvoklī Liepājā, kur L.Roderts pavadīja pēdējos divus dzīves gadus

Vai Tu mani mīli? Vai Tu mani mīli? Reviewed by VA redakcija on otrdiena, marts 27, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.