Trīs eņģeļi bērniem

- Kuru Bībeles grāmatu lasīsim?
- Atklāsmes grāmatu! – bērni atbildēja, gandrīz nevilcinoties.
Mani šāda atbilde pārsteidza. Izrādījās, ka viņi kopā ar mammu iepriekš sabatā bija runājuši par apustuli Jāni, un pārrunātais viņus bija ieinteresējis.

Tā nu mēs katru dienu lasām par bazūnēm un mocībām, zvēriem un visu pārējo. Ir interesanti šo grāmatu lasīt ar bērna acīm. Rodas sajūta, ka atvērta kāda teiksmu grāmata par pūķiem, cīņu par labo un labā uzvaru. Turklāt iztēloties tik dīvainus tēlus ar dažādu dzīvnieku orgāniem ir aizraujoši.
Un tomēr mēs nojaušam, ka visiem šiem tēliem ir arī kāda dziļāka nozīme. Dažviet to saprast ir vienkārši, jo turpat ir dots paskaidrojums. Pūķis ir sātans, ūdeņi ir tautas utt. Citi tēli savukārt paliek neizskaidroti. Ko gan viss varētu nozīmēt?

Mēs zinām, cik daudz šķēpu ir lauzti par šo noslēpumaino grāmatu. Vēsturē ir bijušas visdīvainākās interpretācijas. Adventistus, kam patiesības noskaidrošana vienmēr bijusi ļoti svarīga, Atklāsmes grāmata ir vilinājusi. Kopš pirmsākumiem šī grāmata ir bijusi konfesionālās pārliecības pamatā. Šeit baznīca ir atradusi savu pastāvēšanas jēgu un misiju ar 3 eņģeļu vēstīm, šeit tā ir pamatojusi savu unikalitāti un pārākumu pār citiem. Faktiski adventistu vēsturiskā identitāte nav iedomājama bez Atklāsmes grāmatas.

Salīdzinoši nesen pārskatīju dažas 19.gadsimta pirmajā pusē adventistu sarakstītas grāmatas un žurnālu rakstus. Kas par entuziasmu! Kāda pārliecība! Par skaidrojumiem, no kuriem dažus gan vēlāk nācās atzīt kā aplamus. Daudzi apokaliptiskie apraksti šajos traktātos piepildās jau 18.gadsimta gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā. Tur nav šaubu – Kristus ir gandrīz ceļā, tikai īss brīdis, un piepildīsies viss pārējais.

Manās rokās nonāca arī dāvinājums – 20.gadsimta sākumā latviešu valodā izdota viena no pirmajām adventistu grāmatām „Pasaules problēmu atrisinājums”. Šī biezā grāmata (tiem, kas vēlas, var to izlasīt arī elektroniski – lūk, adrese: https://yadi.sk/d/iVidbhxVLqe8Z) ar lielu pārliecību skaidro, ka Turcija ir viens no Atklāsmes grāmatu simboliem, savukārt pravietojums par laiku, kad saule un mēness vairs nedos gaismu, piepildījās 1780.gadā saules aptumsuma laikā. Bet pravietojumos aprakstītā zvaigžņu krišana notikusi 1833.gadā.

Lasot no rītiem Atklāsmes grāmatu, domāju – nez, cik daudz bērniem pieminēt mūsu centienus izskaidrot to, kas šeit rakstīts. Tik ļoti gribas, lai viņi paliek ar atvērtu prātu – ļaut Dievam viņus vadīt it visā.

Domājot par to, man nāk prātā Kristus pirmā atnākšana. Kāpēc gan Jēzus nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma? Runa nebija tikai par sirds attieksmi. Galu galā, Dieva tautai bija skaidrs, kāda būs Kristus atnākšana. Rakstu mācītāji bija pravietojumu pētītāji. Viņi Rakstus zināja no galvas. Viņi zināja, kad Viņam vajadzētu piedzimt, kur piedzimt un kā piedzimt. Viņiem bija savas „laiku zīmes”, un viņi gaidīja pravietojumu piepildīšanos. Jēzus pilnīgi noteikti neatbilda šiem pravietojumu skaidrojumiem. Tāpēc viņi viņu nepieņēma. Jūdu ticīgie joprojām gaida, kad viņu „izskaidrotie pravietojumi” piepildīsies.

Absolūtā pārliecība, ar kādu mani adventistu ticības brāļi un māsas skaidro pravietojumus un ar tiem evaņģelizē, mani biedē. Vēsture apliecina, cik tas ir bijis riskanti un reizēm arī muļķīgi. Ir gan skaidrojumi, kas man šķiet ticami. Taču visa šī drošā sludināšana par ragiem un nagiem, skaitļiem un zīmēm mani, maigi sakot, dara piesardzīgu.

Nesen, gaidot pieturā autobusu, iegājām ar ģimeni grāmatnīcā – tur bija siltāk, un varēja arī apskatīties, vai nav pārdošanā kas interesants. Kamēr pētīju vienu kristīgu grāmatu, klāt pienāca sirms vīrs un ar pārliecību teica, ka man jānopērk, lūk, tā grāmata- un viņš norādīja uz grāmatu zilos vākos. Tā izskaidrojot visus vēstures notikumus! Man vairs nebūšot nekādu jautājumu par to, kas notiek pasaulē. Viņa nesatricināmās pārliecības ieintriģēts, paņēmu to rokās. Par 36 eiro es varēju pārliecināties, ka aiz visa, kas noticis pasaulē – gan franču revolūcijas, gan Ļeņina un Marksa, gan Hitlera un Staļina – stāvējušas masonu organizācijas, un viņi visi, pat baznīcu vadītāji, tikai pilda slepenās organizācijas pavēles.
Vecais vīrs turpināja mani „evaņģelizēt”. Viņš mudināja netaupīt naudu, lai es beidzot iepazītu visu patiesību.

Braucu mājās un domāju – es jau šādu evaņģelizāciju dzirdēju arī baznīcā. Tur arī runāja par masoniem un Atklāsmes grāmatu. Tikai akcenti bija mazliet citi.

Kāpēc es par to tagad rakstu? Jaunākajā žurnālā „Adventes Vēstis” izlasīju „Vārds mācītājam” rakstu par 3 eņģeļu vēstīm. Tajā autors pamāca, kā mums vajadzētu pasludināt visā pasaulē to, ka Debesīs ir iesākusies tiesa, ka Romas katoļu baznīca ir briesmīgais Atklāsmes grāmatā aprakstītais zvērs un ka Amerikas Savienotās Valstis ir vēl viens Atklāsmes zvērs, kura pūķa daba atklājas Holivudas ražotajās filmās. Lasīju un iedomājos – autors laikam nav redzējis Japānā vai Ķīnā ražotās filmas, iespējams, tad viņa domas par Holivudas ļaunumu mainītos un viņš zvēru ieraudzītu Āzijā.

Runa, protams, nav par Holivudu. Taču es aizdomājos par adventismu šodien. Lai arī mudinājumi sludināt trīs eņģeļu vēsti adventistu konfesijā bijuši vienmēr, daudziem šie aicinājumi lielā mērā palikuši tikai kā teorija. Aizdomājos par to, kādu svētīgu darbu es paveiktu, ja saviem kolēģiem mēģinātu atvērt acis par nepareizajiem katoļiem un viltīgo Ameriku? Zinu, ka viņi daudz vairāk interesējas par islāma lomu pasaulē, kas savukārt adventistu kādreizējā skaidrojumā nebija aktuāli un tādēļ tur lāgā nav atrodams.

Domāju, būtu interesanti veikt mazliet plašāku apkopojumu par to, ko ierindas draudzes locekļiem šodien nozīmē Atklāsmes 14.nodaļā aprakstītās trīs eņģeļu vēstis, kā viņu ikdienas kristīgajā dzīvē tās izpaužas. Ja būs iespēja, uzrunāsim cilvēkus un tad padalīsimies arī ar jums, VA lasītāji.

Atklāsmes grāmata tiešām ir interesanta. Taču tagad, lasot to kopā ar bērniem, secināju, ka līdz šim to nebiju lasījis ar bērna acīm, ar bērna ticību. Vai varētu būt, ka šī grāmata nav sarakstīta tikai tiem, kas māk rēķināt, sameklēt vajadzīgos datumus un atrast visinteresantākās sakritības? Vai varētu būt, ka šī grāmata spēj uzrunāt arī bērnus?
Trīs eņģeļi bērniem Trīs eņģeļi bērniem Reviewed by Aidis Tomsons on svētdiena, marts 12, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.